Incompany Governance

Als organisatie als eerste in de toekomst aankomen

  • Algemeen
  • Curriculum
  • Faculty
  • Accreditatie
  • Alumninetwerk

Incompany Governance

Veranderende krachtenvelden zijn een nieuwe constante. Maar verandert jouw organisatie of branche mee? Adaptief vermogen is onmisbaar voor bedrijven en instellingen. Anticiperen op verandering is de kerncompetentie van de moderne bestuurder en toezichthouder aan het worden. En dat zorgt voor boeiende vraagstukken op het gebied van governance, leiderschap en strategie. In een incompany programma van Wagner & Company ontwikkelen we samen met jou opvattingen hoe je vanuit een diverser perspectief kan kijken en vorm kan geven aan de toekomst van jouw organisatie of branche.

“Vanuit compliance doelstellingen en vanuit de wens tot deskundigheidsbevordering hebben wij gezamenlijk met de directeur-bestuurder het programma doorlopen. Een afwisselend programma, met verschillende inleiders, dat ons veel inzicht heeft gegeven in het functioneren van de Raad. Het programma heeft bijgedragen aan de verdere professionalisering van het governance proces binnen onze woningcorporatie.”
Simon van der Wal
Voorzitter RvT Woningcorporatie Marenland

WAT DEZE OPLEIDING JE BRENGT:

Eerdere thema’s in incompany programma’s:

  • Hoe gaan we om met de toenemende complexiteit van stakeholderverhoudingen?
  • Wat is de rol van de toezichthouder bij strategievorming?
  • Welke basis in de board is nodig om de organisatie toekomstbestendig te maken?
  • Is onze rolverdeling en de verantwoordelijkheid tussen bestuur en toezichthouders helder?

Voor wie

Aan een incompany programma kan zowel de Raad van Commissarissen / Raad van Toezicht als het bestuur deelnemen.

Aan de hand van een voorgesprek bepalen we met jouw de ontwikkelvraag en hoe het programma eruit komt te zien. Er is altijd ruimte om thema’s die gedurende het traject aan bod komen in te passen. Dit doen we op basis van jouw probleemstelling én ambitie, die we samen formuleren. Vanuit onze adviesdiscipline op het gebied van bestuur en strategie en relatie met honderden deelnemers en alumni hebben wij actuele ervaring in zowel de private als de publieke sector. Wij kiezen met de inzet van onze state of the future faculty voor een benadering die zakelijk, wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoord is.

Branchegericht

Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen in specifieke branches maken wij op verzoek maatwerkprogramma’s. Hierin kunnen zelfevaluatie en deskundigheidsbevordering vormgegeven worden rondom thema’s die in jouw Raad spelen.

“Met name het via het programma gezamenlijk zoeken naar en uitdiepen van verantwoordelijkheden en bijbehorend gedrag van zowel bestuurder als toezichthouder, droeg bij aan een sterke gemeenschappelijke basis voor verdere samenwerking.”
Piet de Witte  Voorzitter CvB Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs

Board Consultants

philip wagner profiel

Prof. drs. Philip Wagner

Ondernemer met kennis

PE-Punten

De Permanente Educatie punten die behaald worden met de Incompany Governance worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Eén uur onderwijs staat gelijk aan één PE-punt.

Specifieke PE-doelgroepen zijn: registeraccountants (interne/externe, MKB, overheids-, in business), financiële professionals, advocaten, notarissen, bestuurders van woningcorporaties, commissarissen met een PE verplichting vanuit de VTW en external auditors.

Wagner & Company voldoet aan de voorwaarden die Aedes, KNB, NBA, NOB, RB en VTW stellen aan de toekenning van PE-punten.

Kennisbijeenkomsten

Vier keer per jaar komen alumni van de Wagner & Company programma’s bij elkaar tijdens een Kennisbijeenkomst. Nadrukkelijk zijn ook andere geïnteresseerden in dit onderwerp welkom. De kennisbijeenkomsten leveren 2 PE punten op bij erkenning door jouw beroepsgroep.

Meer informatie over de Kennisbijeenkomsten vind je hier.

Intensiviteit type

Incompany

Stel je vraag!

We streven ernaar je vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden. Toch liever bellen? +31 (0)85 – 016 13 00