Opleidingen

Je kijkt niet alleen terug, maar vooral vooruit. Werkt aan een toekomstbestendige governance voor jouw organisatie. Zodat de governance compliant is, met de eisen die extern en intern gesteld worden.
RvC’s en RvT’s kunnen gebruik maken van onze expertise ter ondersteuning van de samenstelling van een Raad door selectie van nieuwe leden, of het samenstellen van een volledig nieuwe Raad.
Wij verzorgen loopbaancoaching voor mensen die een rol als commissaris of toezichthouder ambiëren of verder willen professionaliseren.
Vergroot je impact als leider door je zelfbewustzijn en persoonlijke ontwikkeling ter hand te nemen.
Wij adviseren vanuit kennis en ervaring op de gebieden ondernemerschap, governance, strategie en innovatie. Bij ons staat adviseren niet op zichzelf maar combineren wij deze rol desgewenst met ontwikkelprogramma’s.
Effectieve zakelijkheid in één dag. Voor iedereen die overweegt (al of niet zelfstandig en geheel of gedeeltelijk) aan de slag te gaan als coach en/of trainer.
Tijdens deze studiereis gaat onze aandacht uit naar het sociaal beleidskader en de (bedrijfsgezondheids)zorg voor werknemers.
Colombia ontwikkelt zich snel. Er is robuuste economische groei, er wordt enorm geïnvesteerd en het levenspeil van de bevolking stijgt. Deze reis helpt de onderlinge verbinding en innovatief vermogen in teams te versterken.
De impact met de Chinese schaal en het Chinese groeitempo dringt stevig door in de mondiale en de Nederlandse economie. Je maakt kennis met de onstuimige ontwikkelingen van een economie én maatschappij in transitie.