Opleidingen

De Executive MBA Sports & Health is meer dan een algemeen bedrijfskundige MBA. Je leert vernieuwende en realiseerbare oplossingen te creëren voor vragen binnen een veld dat groeit in relevantie.
Je kijkt niet alleen terug, maar vooral vooruit. Werkt aan een toekomstbestendige governance voor jouw organisatie. Zodat de governance compliant is, met de eisen die extern en intern gesteld worden.
RvC’s en RvT’s kunnen gebruik maken van onze expertise ter ondersteuning van de samenstelling van een Raad door selectie van nieuwe leden, of het samenstellen van een volledig nieuwe Raad.
Wij verzorgen loopbaancoaching voor mensen die een rol als commissaris of toezichthouder ambiëren of verder willen professionaliseren.
Vergroot je impact als leider door je zelfbewustzijn en persoonlijke ontwikkeling ter hand te nemen.
Wij adviseren vanuit kennis en ervaring op de gebieden ondernemerschap, governance, strategie en innovatie. Bij ons staat adviseren niet op zichzelf maar combineren wij deze rol desgewenst met ontwikkelprogramma’s.
Effectieve zakelijkheid in één dag. Voor iedereen die overweegt geheel of gedeeltelijk aan de slag te gaan als zelfstandig coach en/of trainer.
Tijdens deze studiereis gaat onze aandacht uit naar het sociaal beleidskader en de (bedrijfsgezondheids)zorg voor werknemers.
Colombia ontwikkelt zich snel. Er is robuuste economische groei, er wordt enorm geïnvesteerd en het levenspeil van de bevolking stijgt. Deze reis helpt de onderlinge verbinding en innovatief vermogen in teams te versterken.