Drs. Hans Bolten

Voor een meer betekenisvolle dialoog

“Filosoof Hans Bolten is gespecialiseerd in socratische gespreksvoering als middel om het denken te verhelderen en de dialoog betekenisvoller te maken. Hij helpt mensen om kwesties met morele lading te analyseren en de essentie ervan te duiden. Als de kern helder is kunnen dialogen namelijk significanter worden. Hans maakt zo de omgang tussen mensen waardevoller.”
hans bolten