Drs. Steven Volkers

Maakt werk van de betekeniseconomie

Steven Volkers gelooft in een maatschappij van actieve burgers, die meebouwen aan sociaal-economische leefgemeenschappen in het veranderende speelveld van markt en overheid. Als directeur van Grunneger Power ondersteunt hij collectieven om zelfvoorzienend te worden in duurzame energie. Vanuit zijn ervaring helpt hij sociale ondernemingen om zakelijker te worden en commerciële bedrijven verder te verduurzamen. Om die reden is hij aangesloten bij Impact Noord, de vereniging van sociale ondernemingen en constructieve bedrijven, en vervult hij momenteel de rol van voorzitter.
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen