Herman Ram

Exacte man in de wereld van de doping

Herman Ram is directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. Hij is jurist en een buitengewoon slimme man.Hij heeft onder meer een achtergrond als directeur bij verschillende sportorganisaties en publiceert met enige regelmaat over juridische en bestuurlijke aspecten van het antidopingbeleid. Herman is één van de dragers van de mindshift om bestrijding van doping niet alleen te zien als een vraagstuk van rechtvaardigheid, maar ook als een vraagstuk van gezondheid van de sporter. Hij is exact en kan steriel denken, hetgeen een interessante eigenschap is in de wereld van de doping. Autoriteit los je immers niet op met een sommetje.
© Copyright Wagner & Company 2023 Gebouwd door Saam' uit Groningen