Peter Murphy

Laat de ander zelf het antwoord geven

‘Het beste advies, is geen advies’. Peter Murphy werkt met zijn volleybalcoach en prestatieconsultant achtergrond als coach van coaches. Hij is een observator die zoekt naar de unieke voorkeurskenmerken van een individu of team. Dat doet hij onder meer via de ActionType benadering. Zijn devies is ‘Move to your next level’ en neem afscheid van Be Like Me en One Size Fits All. Als specialist van deze systematiek helpt hij bij het vergroten van zelfinzicht, communicatieve vaardigheden en leiderschap.
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen