Prof. dr. Gerard Sierksma

Meten en zweten

Gerard Sierksma is een actieve emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft internationale bekendheid verkregen met zijn wiskundige algoritmen, waarmee lastige Olympische selectieprocedures zijn vereenvoudigd, onder meer voor de Olympische schaats- en tennisselecties. Als geen ander is hij in staat deze methoden inzichtelijk te maken voor een breed publiek, waarbij geen enkele wiskundige of statistische voorkennis noodzakelijk is. Gerard neemt de toehoorder mee in de wondere wereld van big data en algoritmen in de sport, die daarbij niet alleen kennis ervan krijgt, maar ook wordt uitgedaagd de eigen analytische vaardigheden verder te ontwikkelen.
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen