Ronald Duin

Weet werelden te verbinden

Ronald Duin weet scherpte te verpakken in een geweldloze communicatie. Hij coacht individuen, teams en organisaties om tot volle wasdom te komen. Duurzaam ontwikkelen en transformationeel leiderschap zijn zijn interessegebieden. Hij helpt ambities te verwezenlijken en vraagstukken op te lossen. Met zijn achtergrond als (interim)manager bij overheid en bedrijfsleven en als zelfstandig ondernemer kan hij transformationeel leiden goed overbrengen.
© Copyright Wagner & Company 2023 Gebouwd door Saam' uit Groningen