Maak je wereld groter

Maak je wereld groter

Staat voor onafhankelijk denken. Verbredend kijken. Ondernemend handelen. En verdiepend reflecteren.

Ondernemen met kennis

Onafhankelijk denken. Verbredend kijken. Ondernemend handelen. En verdiepend reflecteren. Dat is de kern van waaruit Wagner & Company adviseert, ontwikkelt en opleidt. Onze expertise ligt op de gebieden, governance, leadership, ondernemerschap, strategie als ook transformatie van mensen en organisaties.

Wagner & Company

Onafhankelijk denken. Verbredend kijken. Ondernemend handelen. En verdiepend reflecteren. Dat is de kern van waaruit Wagner & Company adviseert, ontwikkelt en opleidt.

Aandacht voor duurzaamheid

Aandacht voor duurzaamheid

Duurzaamheid als het uithoudingsvermogen van systemen en processen in een van de structurele aandachtpunten binnen de totale dienstverlening van Wagner. In het Wagner & Company DNA bestaat de overtuiging dat de aandacht voor duurzaamheid binnen iedere bedrijfsorganisatie vraagt om circulariteit. Circulair denken en acteren wordt doelmatig, omdat het proces doorgaat en acties en handelen in elkaar overvloeien.

Green Key International
The Social Handshake
One Tree Planted
  • Green Key International
    Trotse houder van het keurmerk voor duurzame organisaties
  • The Social Handshake
    Wij geven de medewerkers de mogelijkheid om een goed doel te steunen
  • One Tree Planted
    Elke deelnemer krijgt de mogelijkheid om een boom te laten planten

Ervaringen

Onafhankelijk denken. Verbredend kijken. Ondernemend handelen. En verdiepend reflecteren. Dat is de kern van waaruit Wagner & Company adviseert, ontwikkelt en opleidt.

Governance, Leadership & Context

“Een next level step in governance en leadership, waarbij de combinatie van theorie en praktijk mij vooral aanspreekt. Dit programma maakt je ervan bewust dat naast alle theorie en wetgeving die je moet beheersen, de governance in je organisatie alleen werkt met de juiste persoonlijke houding. Een zeer boeiend programma op hoog niveau, dat ook gelijk bijdraagt aan de verrijking van je professionele, niet te onderschatten, netwerk.”

Bestuurlijke en strategische advisering

‘‘De keuze voor een externe begeleider is dat je de juiste dingen wilt doen, neutraal, niet partijdig. Met Wagner & Company haal je veel kennis en inzicht in huis, de begeleiding is laagdrempelig, de inhoud wordt duidelijk naar voren wordt gebracht, theorie aansluitend op de praktijk, van deze tijd, heel professioneel. Dankzij de inzet van Wagner & Company is er een mooi adviesrapport gekomen. Mede doordat de collega’s de adviesbegeleiding als zeer prettig hebben ervaren, hebben we deze vervolgens ook zo kunnen opvolgen.’'

Governance opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

“De nieuwe generatie toezichthouders is beter in staat om verbinding te maken met de wereld om haar heen. De Governance Opleiding heeft de benodigde kennis en tools gegeven om mijn bestuurlijke kwaliteiten optimaal te benutten, rekening houdend met de belangen van alle stakeholders. Dit betekent voor mij adequaat toezicht houden in tijden dat de wereld met je meekijkt en tussen de ‘old boys’ je mannetje staan.”

Zelfevaluaties voor RvC en RvT

''Philip Wagner helpt de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder in onze ontwikkeling ten behoeve van Quintus. De begeleiding van de zelfevaluaties en de jaarlijkse kennissessies gaan bijvoorbeeld over onze rolopvatting. De verschillende gezichtspunten die Philip ten aanzien van bijvoorbeeld toezicht houden, samenwerken met externe partners voorlegt, inspireert ons om verder te kijken en te denken. Deze geven nieuwe inzichten waardoor wij onze afwegingen voor ons gevoel beter maken, een gemeenschappelijke taal ontwikkelen en ons teamwerk versterken’'

Practitioner Coachopleiding

“De opleiding was voor mij bijzonder waardevol. Ik ervaar nu meer innerlijke rust en mijn zelfvertrouwen is toegenomen door een groter zelfbewustzijn. Wat ik theoretisch en praktisch geleerd heb, helpt mij bij mijn dagelijkse werkzaamheden als zelfstandig ondernemer. Ik acteer nu zuiverder en effectiever bij het ondersteunen van medewerkers, teams en managers in verandertrajecten.“

Incompany Governance

“Met name het via het programma gezamenlijk zoeken naar en uitdiepen van verantwoordelijkheden en bijbehorend gedrag van zowel bestuurder als toezichthouder, droeg bij aan een sterke gemeenschappelijke basis voor verdere samenwerking.”

Onze partners

Wagner & Company onderhoud academische partnerships wereldwijd met o.a.
© Copyright Wagner & Company 2023 Gebouwd door Saam' uit Groningen