Maak je wereld groter

Maak je wereld groter

Onafhankelijk denken. Verbredend kijken. Ondernemend handelen. En verdiepend reflecteren. Dat is de kern van waaruit Wagner & Company adviseert, ontwikkelt en opleidt.

Kennis als basis

Kennis is ons kostbaarste bezit. En met een brede en diepgaande kennis neem je de juiste beslissingen. Daarom is kennis de basis van waaruit wij adviseren en opleiden. Zo helpen we jouw organisatie en jou ontwikkelen.

Wagner & Company

Al meer dan 40 jaar delen we onze kennis met professionals in Nederland en het buitenland. In adviezen, begeleiding en opleidingen.

Aandacht voor duurzaamheid

Aandacht voor duurzaamheid

Het milieu en klimaatverandering verdienen de hoogste prioriteit. Ook – of juist – binnen organisaties. Daarom is duurzaamheid een thema dat terugkomt in alles wat we doen. En dat heeft grote invloed op de manier waarop we besturen en adviseren.

Green Key International
The Social Handshake
One Tree Planted
  • Green Key International
    Trotse drager van het keurmerk voor internationale duurzame organisaties
  • The Social Handshake
    Onze medewerkers kunnen elke maand automatisch een goed doel steunen
  • One Tree Planted
    Laat een boom planten voor elke keer dat je je inschrijft voor onze opleidingen

Ervaringen

Governance, Leadership & Context

“Een next level step in governance en leadership, waarbij de combinatie van theorie en praktijk mij vooral aanspreekt. Dit programma maakt je ervan bewust dat naast alle theorie en wetgeving die je moet beheersen, de governance in je organisatie alleen werkt met de juiste persoonlijke houding. Een zeer boeiend programma op hoog niveau, dat ook gelijk bijdraagt aan de verrijking van je professionele, niet te onderschatten, netwerk.”

Bestuurlijke en strategische advisering

‘‘De keuze voor een externe begeleider is dat je de juiste dingen wilt doen, neutraal, niet partijdig. Met Wagner & Company haal je veel kennis en inzicht in huis, de begeleiding is laagdrempelig, de inhoud wordt duidelijk naar voren wordt gebracht, theorie aansluitend op de praktijk, van deze tijd, heel professioneel. Dankzij de inzet van Wagner & Company is er een mooi adviesrapport gekomen. Mede doordat de collega’s de adviesbegeleiding als zeer prettig hebben ervaren, hebben we deze vervolgens ook zo kunnen opvolgen.’'

Governance opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

“De nieuwe generatie toezichthouders is beter in staat om verbinding te maken met de wereld om haar heen. De Governance Opleiding heeft de benodigde kennis en tools gegeven om mijn bestuurlijke kwaliteiten optimaal te benutten, rekening houdend met de belangen van alle stakeholders. Dit betekent voor mij adequaat toezicht houden in tijden dat de wereld met je meekijkt en tussen de ‘old boys’ je mannetje staan.”

Zelfevaluaties voor RvC en RvT

''Philip Wagner helpt de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder in onze ontwikkeling ten behoeve van Quintus. De begeleiding van de zelfevaluaties en de jaarlijkse kennissessies gaan bijvoorbeeld over onze rolopvatting. De verschillende gezichtspunten die Philip ten aanzien van bijvoorbeeld toezicht houden, samenwerken met externe partners voorlegt, inspireert ons om verder te kijken en te denken. Deze geven nieuwe inzichten waardoor wij onze afwegingen voor ons gevoel beter maken, een gemeenschappelijke taal ontwikkelen en ons teamwerk versterken’'

Practitioner Coachopleiding

“De opleiding was voor mij bijzonder waardevol. Ik ervaar nu meer innerlijke rust en mijn zelfvertrouwen is toegenomen door een groter zelfbewustzijn. Wat ik theoretisch en praktisch geleerd heb, helpt mij bij mijn dagelijkse werkzaamheden als zelfstandig ondernemer. Ik acteer nu zuiverder en effectiever bij het ondersteunen van medewerkers, teams en managers in verandertrajecten.“

Incompany Governance

“Met name het via het programma gezamenlijk zoeken naar en uitdiepen van verantwoordelijkheden en bijbehorend gedrag van zowel bestuurder als toezichthouder, droeg bij aan een sterke gemeenschappelijke basis voor verdere samenwerking.”

Onze partners

Onze partners zitten over de hele wereld.
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen