Maak je wereld groter

Maak je wereld groter

Onafhankelijk denken. Verbredend kijken. Ondernemend handelen. En verdiepend reflecteren. Dat is de kern van waaruit Wagner & Company ontwikkelt en opleidt.

Instituut voor Bestuur en Toezicht

Kennis is de basis van waaruit wij adviseren en opleiden. Zo helpen we jouw organisatie en jou ontwikkelen.

Wagner & Company

Al meer dan 40 jaar delen we onze kennis met professionals in Nederland en het buitenland. In adviezen, begeleiding en opleidingen.

Environmental, Social en Governance

Environmental, Social en Governance

ESG is een belangrijk thema binnen onze organisatie en de opleidingen die we aanbieden. Het milieu, de maatschappelijke context en klimaatverandering verdienen de hoogste prioriteit.

Green Key International
One Tree Planted
Governance opleiding voor Commissarissen en Bestuurders
  • Green Key International
    Trotse drager van het keurmerk voor internationale duurzame organisaties
  • One Tree Planted
    Laat een boom planten voor elke keer dat je je inschrijft voor onze opleidingen
  • Governance opleiding voor Commissarissen en Bestuurders
    ESG is een belangrijk thema binnen onze opleiding

Ervaringen

Governance opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

“De nieuwe generatie toezichthouders is beter in staat om verbinding te maken met de wereld om haar heen. De Governance Opleiding heeft de benodigde kennis en tools gegeven om mijn bestuurlijke kwaliteiten optimaal te benutten, rekening houdend met de belangen van alle stakeholders. Dit betekent voor mij adequaat toezicht houden in tijden dat de wereld met je meekijkt en tussen de ‘old boys’ je mannetje staan.”

Zelfevaluaties voor RvC en RvT

''Wagner & Company helpt de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder in onze ontwikkeling ten behoeve van Quintus. De begeleiding van de zelfevaluaties en de jaarlijkse kennissessies gaan bijvoorbeeld over onze rolopvatting. De verschillende gezichtspunten die ter sprake zijn gekomen ten aanzien van bijvoorbeeld toezicht houden, samenwerken met externe partners voorlegt, inspireert ons om verder te kijken en te denken. Deze geven nieuwe inzichten waardoor wij onze afwegingen voor ons gevoel beter maken, een gemeenschappelijke taal ontwikkelen en ons teamwerk versterken’'

Governance opleiding voor Commissarissen en Bestuurders

''De Governance opleiding van Wagner & Company was een waardevolle en mooie ervaring: hoge kwaliteit van docenten, interessante thema's en casuïstiek, veel praktische voorbeelden van ervaren commissarissen en zeer persoonlijke aandacht van de begeleiders. In werkelijkheid overtreft de opleiding de verwachting! Ik heb veel geleerd, veel tips en reflecties gekregen, veel gelezen, veel gelachen en veel nagedacht - en dit alles in maar 6 dagen. Ik zou dit iedere bestuurder, directie lid en commissaris aanbevelen!

Bestuurlijke en strategische advisering

‘‘De keuze voor een externe begeleider is dat je de juiste dingen wilt doen, neutraal, niet partijdig. Met Wagner & Company haal je veel kennis en inzicht in huis, de begeleiding is laagdrempelig, de inhoud wordt duidelijk naar voren wordt gebracht, theorie aansluitend op de praktijk, van deze tijd, heel professioneel. Dankzij de inzet van Wagner & Company is er een mooi adviesrapport gekomen. Mede doordat de collega’s de adviesbegeleiding als zeer prettig hebben ervaren, hebben we deze vervolgens ook zo kunnen opvolgen.’'

Governance opleiding voor Commissarissen en Bestuurders

“Zeer praktisch en goed georganiseerde Governance Opleiding waar ik veel van heb opgestoken. Een meer dan goede aanvulling op mijn kennis en ervaring als advocaat en lokaal politicus.”

Governance opleiding voor Commissarissen en Bestuurders

 “Als financieel directeur en RA heb ik de Governance Opleiding als zeer professioneel ervaren. Met name omdat je in toezichthoudende functies meer nodig hebt dan alleen financiële kennis. Kennis van de bestuurlijke omgeving in al haar facetten, en dan voornamelijk de invalshoek van de toezichthouder daarin, is onontbeerlijk. Kennis die goed wordt aangereikt in de Governance Opleiding”

Mediation opleiding MfN

“De Mediation opleiding van Wagner & Company is een ervaren en deskundig bedrijf op het gebied van begeleiden en bemiddelen in zakelijke conflicten. De wijze waarop Wagner & Company en haar docenten ons heeft opgeleid is indrukwekkend en bevlogen. Veel vaardigheden in huis en de gave/kunst bij brengen om zorgvuldig zaken voor partijen in balans te laten komen. Respect voor haar ervaren brede kennis, de gedrevenheid, de energie die het geeft, en de persoonlijke benadering en toewijding.”

Governance opleiding voor Commissarissen en Bestuurders

‘'De RvT heeft door deze trainingsdagen een mooie stap kunnen zetten in de professionalisering, dat was het doel. Met de inzichten van de inleiders zijn een behoorlijk aantal eye-openers aangereikt’'

Mediation opleiding MfN

''Door de opleiding kijk ik nu heel anders naar conflicten en de rol van beide partijen hierin. Ik heb veel geleerd over escalatie van conflicten en hoe die te voorkomen. Hoe beide partijen evenveel gewicht in de schaal te laten leggen in de bemiddeling, en daardoor een veel betere uitkomst te krijgen.''

Governance opleiding voor Commissarissen en Bestuuders

“De Governance Opleiding heeft mij geholpen om mijn blik van bestuurder te wijzigen in die van een toezichthouder. Een belangrijke verantwoordelijkheid met veel voetangels en klemmen. Maar ook een versterking voor een organisatie, mits goed ingevuld. De veranderende insteek van good governance vraagstukken en de balans tussen betrokkenheid enerzijds en voldoende distantie en rolvastheid anderzijds. In een rijk gemeleerde groep kwam dit goed aan bod.“

Partners

Wagner & Company wordt erkend en geaccrediteerd door verschillende beroepsgroepen. Dit zijn enkele partners.
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen