Algemeen

Masterclasses

Wagner & Company biedt Masterclasses aan van ieder één dag. Ze zijn een onderdeel van ons Life Long Learning programma op het gebied van Governance en deelname levert 6 PE punten op bij erkenning door de toegewezen beroepsgroep.

28 juni – de Governor als mediator
18 oktober – de psychologie van board dynamics
11 januari – de wereldvraagstukken van de board

Certificaat

Na afronding van de Masterclasses Governance ontvang je een certificaat van deelname.

Curriculum

Woensdag 28 juni – Masterclass ‘Governor als mediator’ met Mr. Judith Bos

De rol van de governor, als toezichthouder of bestuurder, is een veelzijdige. Als ‘verkeersregelaar’ op het kruispunt van belangen en opinies is omgang met, en onderdeel gemaakt worden van, conflictsituaties dagelijks werk. De positionering van stakeholders, de roep om het nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid en de polarisatie in de samenleving versterken dit.

De sturende rol, de toezichtrol, de adviesrol, de ambassadeursrol en de rol van het opereren namens de werkgever zijn voor velen herkenbaar. Het op een juiste manier invulling geven aan de verschillende rollen en het omgaan met eventuele rolspanning vraagt om inzicht en competentie. Regelmatig komen governors dan in situaties terecht waarin ook mediatorvaardigheden gevraagd worden.

De rol van de governor is toekomstgericht met het doel om conflicten naar kansen te brengen. Daarbij zijn betrokkenheid, gesprekstechnieken en onderhandelingsvaardigheden een pre. Daarbij is het ook aan de governor om te (h)erkennen wanneer de situatie vraagt om externe begeleiding om zuiverheid van interne processen en relaties tussen betrokkenen te waarborgen. Wat doe je nog zelf en wanneer schakel je een mediator in?

Er zijn maar weinig governors opgeleid als mediator. De complexe wereld van bestuur en toezichthouden in een vaak gepolariseerde omgeving vraagt niet zelden om mediationvaardigheid. Mr. Judith Bos, ervaren MfN registermediator, neemt deelnemers aan deze masterclass mee in de wereld van de mediator en legt daarbij de link naar de wereld van de governor. De mogelijkheden van verschillende benaderingen van conflictsituaties en gebruik van technieken zullen worden besproken.

Thema’s als empathie, het belang van het hanteren van emoties, conflictmanagement, probleemoplossend onderhandelen en het stellen van grenzen vanuit je rol komen aan bod. Ter plaatse is er alle ruimte voor de inbreng van vragen en casuïstiek. We verkennen samen de mogelijkheden om vanuit jouw persoon en praktijk invulling te geven aan de rol van governor als mediator.

Woensdag 18 oktober – Masterclass ‘Psychologie van board dynamics’ met Prof. Dr. Freek Peters

Om inzicht te krijgen in de psychologie van board dynamics, is het goed om kort in de geschiedenis te duiken. Hoe heeft het denken over leiderschap en toezicht zich de afgelopen 100 jaar ontwikkeld? Wat zijn factoren die die ontwikkelingen hebben beïnvloed en spelen die factoren ook nu nog een rol? Waar staan we nu en wat kunnen we voor de toekomst verwachten? Hoe ziet het klassieke gedragspatroon eruit en wat is er nodig voor de toekomst wanneer we daarin andere uitkomsten willen genereren?

Prof. Dr. Freek Peters gaat tijdens deze masterclass in op de impact van complexiteit op de positionering en het functioneren van de board en van jou als individu. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn ‘adaptief toezicht’, waarbij hij ingaat op de going concern èn de growing concern, cultuur en de strategische opgave. Hoe krijg je zicht op het gedrag en de ongeschreven regels? Hoe maak je expliciet wat impliciet aanwezig lijkt te zijn? In hoeverre past dit bij de ambities en hoe kun je hierin interveniërend beïnvloeden?

De masterclass biedt inzichten in hoe je je eigen gedrag ten opzichte van leiderschap, besturing en toezicht kunt spiegelen en modificeren voor de toekomst.

 

Data & locaties

Data & locaties

Startdatum
18 oktober 2023
Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam
Masterclass de Psychologie van Board Dynamics

Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam

Amsterdam

Bijeenkomsten
woensdag 18 oktober 2023
09:30 - 17:00
Startdatum
11 januari 2024
Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam
Masterclass Wereldvraagstukken van de Board

Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam

Amsterdam

Bijeenkomsten
donderdag 11 januari 2024
09:30 - 17:00

Investering

Investering

Per masterclass
€ 350* incl. arrangementskosten en vrijgesteld van BTW

Schrijf je nu eenvoudig in

Vul het formulier zorgvuldig in gemiddeld 5 minuten. Je ontvangt een e-mail met je ingevulde gegevens. Je ontvangt binnen enkele werkdagen een officiele bevestiging van je inschrijving.

Stel je vraag

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen of te bellen naar +31 (0)85 – 016 13 00. We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.

Naam(Vereist)
© Copyright Wagner & Company 2023 Gebouwd door Saam' uit Groningen