Algemeen

Governance Opleiding voor Commis­sarissen & Bestuurders

Governance staat in het brandpunt van maatschappelijk ontwikkeling, dat heeft direct invloed op het functioneren van bestuurders en toezichthouders. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden het handelen van de bestuurder en toezichthouder. Zodoende worden aan bestuurders en toezichthouders hoge eisen gesteld. De kwalificaties daarvoor biedt de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders. Belangrijke onderwerpen zijn; board dynamics , de spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen, stakeholdersdialoog, de opkomst van externe toezichthouders en het belang van reputatie.

De opleiding biedt een helder inzicht in de diverse rollen van de commissaris en bestuurder zowel in de context van de private als de (semi) publieke omgeving. De opleiding is geschikt voor bestuurders, toezichthouders of mensen die een dergelijke functie ambiëren. Daarnaast is de opleiding voor andere professionals een uitstekende manier om het Governance speelveld beter te leren kennen. 

De Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders beslaat 12 dagdelen. Er zijn 4 varianten:

 • Regulier: 6 dagen binnen 6 weken, 1 dag per week
 • Intensive: 5 dagen en avonden binnen 2 weken
 • High Intensive: 5 dagen en avonden binnen 1 week
 • Weekend: 4 vrijdagavonden en zaterdagen

Deze Governance opleiding geeft toegang tot een interessant netwerk. Wij starten iedere maand op één van onze twaalf inspirerende locaties verspreid over Nederland.

Wagner & Company bestaat ruim 35 jaar en bezit nationale en internationale erkenningen. De Governance opleiding telt ruim 2500 gediplomeerden werkzaam in uiteenlopende beroepsgroepen en sectoren in binnen- en buitenland.

Voor wie

De Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders is bedoeld voor commissarissen / toezichthouders en diegenen die vanuit hun jarenlange bestuurlijke ervaring de stap willen maken naar een toezichthoudende rol. De opleiding is ook waardevol voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten, accountants, controllers en mediators. Deelnemers komen voornamelijk uit het Nederlandse en internationale bedrijfsleven en daarnaast ook uit de (semi) publieke sector.

Wat deze opleiding je brengt

 • Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance
 • Kennis van de relevante disciplines en -verantwoordelijkheden
 • Rolbewustzijn in de dynamiek tussen commissaris, bestuurder en stakeholders
 • Deelname aan het alumninetwerk van Wagner & Company
 • Een diploma die bijdraagt aan je registratie in het Register Certified Boardmember

Voor wie

De Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders is bedoeld voor commissarissen / toezichthouders en diegenen die vanuit hun jarenlange bestuurlijke ervaring de stap willen maken naar een toezichthoudende rol. De opleiding is ook waardevol voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten, accountants, controllers en mediators. Deelnemers komen voornamelijk uit het Nederlandse en internationale bedrijfsleven en daarnaast ook uit de (semi) publieke sector.

Wat deze opleiding je brengt

 • Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance
 • Kennis van de relevante disciplines en -verantwoordelijkheden
 • Rolbewustzijn in de dynamiek tussen commissaris, bestuurder en stakeholders
 • Deelname aan het alumninetwerk van Wagner & Company
 • Een diploma die bijdraagt aan je registratie in het Register Certified Boardmember

Curriculum

Curriculum

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Board dynamics
 • Juridische kaders van het toezicht – wetgeving, codes, statuten & aansprakelijkheid
 • Maatschappelijke context van governance
 • Corporate governance
 • Environmental, Social en Governance (ESG)
 • Toezicht op risicomanagement
 • Financieel toezicht
 • Integriteit in bestuurlijke processen
 • Toezicht op reputatiemanagement
 • De verschillende rollen van de commissaris – toezichthouder, werkgever, adviseur & ambassadeur

Kwalificatieprofiel

Kwalificatieprofiel voor de commissaris

Onderstaande tekst is bedoeld om als referentiemodel te dienen voor het kwalificatie profiel van een commissaris* zoals deze wordt opgeleid in de postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders.

*Commissaris kan in deze tekst ook worden gelezen als toezichthouder.

Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

 • Het houden van toezicht
 • Het zijn van werkgever
 • Het geven van advies
 • Het zijn van ambassadeur

Wanneer is een commissaris geschikt?

Inzicht in de kwaliteiten van de Raad van Commissarissen** als orgaan, maar ook in de kwaliteiten van de individuele commissaris is een belangrijke basis voor zelfreflectie. Dit is een wezenlijke stap in het streven naar good governance. De aanwezige kwaliteiten dienen zich ook te verhouden tot de strategische organisatiedoelstellingen.

** Raad van Commissarissen kan in deze tekst ook worden gelezen als Raad van Toezicht.

Het samenstellen van een zogenaamde skill matrix (1) dient altijd gerelateerd te worden naar de specifieke context van een organisatie én naar de fase van ontwikkeling waar zij zich in bevindt. Een start-up heeft mogelijk andere skills in haar Raad van Commissarissen nodig dan een grote industriële organisatie. Het samenstellen van kwaliteiten dient altijd gericht te zijn op het creëren van lange termijn waardecreatie. (2)

Om een goed profiel voor een Raad van Commissarissen te definiëren dient aandacht te worden besteed aan criteria als kennis, ervaring, vaardigheden, attituden en drijfveren.

Voorbeelden zijn:

 • Executive en non-executive ervaring
 • Branche ervaring of kennis
 • Persoonlijk leiderschap en vermogen om in een team te functioneren
 • Maatschappelijk engagement
 • Strategisch denkvermogen
 • Geografische kennis van het werkgebied
 • Specifieke vakkennis, zoals:
  • Accounting
  • Kapitaal beheer
  • Finance
  • Fiscaliteit
  • Risk management
  • Legal
  • Digitalisering
  • Security
  • Innovatie
  • Kwaliteit en veiligheid
  • Human resource management
  • Sustainability
  • Publiek domein
  • Communicatie en marketing

Bovenstaande lijst is niet compleet en iedere Raad van Commissarissen dient zich goed te oriënteren op mogelijk andere relevante, specifiek op de organisatie gerichte, criteria. Daarnaast is het van belang om naar diversiteit en combinatie van de profielen in de Raad van Commissarissen te kijken. Niet alle criteria hoeven namelijk in één rol vertegenwoordigd te zijn.

Zijn er ‘persoonlijke kwaliteiten’ te definiëren voor een commissaris?

Wij vinden van wel en om je te helpen te bepalen of een commissariaat bij je past heeft Wagner & Company een aantal kwaliteiten gedefinieerd waarover je dient te beschikken of welke je (verder) kunt ontwikkelen. Deze zijn gebaseerd op eigen praktijkervaring.

 1. Je dient te beschikken over een ontwikkeld omgevingsbewustzijn
 2. Je dient onbevooroordeeld te kunnen luisteren
 3. Je bent in staat toekomstgericht en exploratief te denken (gericht op lange termijn waardecreatie)
 4. Je hebt bestuurlijk inzicht
 5. Je beschikt over een analytisch vermogen
 6. Je bent in staat je (eigen) morele hulpbronnen aan te spreken. (3)
 7. Je bent mentaal weerbaar
 8. Je stelt wezenlijke vragen
 9. Je handelt rolvast
 10. Je bent in staat tot zelfrelativering
 11. Je komt graag tot onafhankelijke oordeelsvorming
 12. Je stelt het gemeenschappelijk belang boven jouw eigen belang
 13. Je hebt een hoge mate van zelfreflectief vermogen
 14. Je hebt inzicht in je eigen drijfveren
 15. Je geeft invulling aan ‘dienend leiderschap’

Opleidingskwalificaties Governance Opleiding

 • Je hebt een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance en je kunt deze kennis toetsen aan jouw praktijk
 • Je kunt de kennis over de disciplines waarvoor je verantwoordelijk bent inzetten in je dagelijkse praktijk
 • Je bent je bewust van de verschillende rollen en wanneer en hoe deze in te zetten
 • Je hebt verdiepende inzichten verkregen in je eigen drijfveren als commissaris
 • Je hebt de juridische kaders helder van de toezichtspraktijk
 • Je bent in staat risico’s in jouw organisatie te adresseren en te beoordelen
 • Je kunt reflecteren op je eigen ethische dilemma’s en deze bespreekbaar maken met anderen
 • Je kent de financiële aspecten die van belang zijn in het toezichthouden
 • Je hebt een visie op de verhouding tussen bestuurders, toezichthouders en stakeholders
 • Je kunt complexe vraagstukken duiden en er het voortouw in nemen
 • Je hebt een ontwikkeld inzicht in de zachte kanten van het bestuur en toezicht
 • Je hebt vaardigheid om te interveniëren
 • Je bent in staat om te reflecteren op je eigen rol
 • Je hebt zicht gekregen op welke ‘must have’ kwaliteiten je verder dient te ontwikkelen

Tijdens het intakegesprek, voorafgaand aan jouw deelname, zal onze programmamanager t.b.v. het voorgenomen leerproces de relevantie en bereikbaarheid van de bovenstaande kwaliteiten, kennis en vaardigheden met jou te verkennen. Om zo het persoonlijk proces van reflectie als onderdeel van governance te starten.

(1) Good Governance Guide, Governance Institute of Australia; Creating and disclosing a board skills matrix.
(2) Het creëren van lange termijn waardecreatie (Belangrijk principe uit de Nederlandse Corporate Governance Code 2016).
(3) Kunneman H, Voorbij het dikke – ik, Humanistic University Press, derde druk, januari 2009, ISBN 9789088500275

Data & locaties

Data & locaties

De opleiding wordt afgesloten met een diner parlant alwaar de certificaten worden uitgereikt.

Startdatum
5 oktober 2023
Buitensociëteit, Groningen
Regulier

Buitensociëteit, Groningen

Groningen

Bijeenkomsten
donderdag 5 oktober 2023
09:30 - 17:00
donderdag 12 oktober 2023
09:30 - 17:00
donderdag 19 oktober 2023
09:30 - 17:00
donderdag 2 november 2023
09:30 - 17:00
donderdag 9 november 2023
09:30 - 17:00
woensdag 15 november 2023
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
woensdag 8 november 2023
18:00 - 21:00
Diner Parlant
woensdag 15 november 2023
18:00 - 21:00
Startdatum
27 oktober 2023
Karel V, Utrecht
Weekend

Karel V, Utrecht

Utrecht

Bijeenkomsten
vrijdag 27 oktober 2023
18:00 - 21:00
Toon alle data
zaterdag 28 oktober 2023
09:30 - 17:00
vrijdag 3 november 2023
18:00 - 21:00
zaterdag 4 november 2023
09:30 - 17:00
vrijdag 10 november 2023
18:00 - 21:00
zaterdag 11 november 2023
09:30 - 17:00
vrijdag 17 november 2023
18:00 - 21:00
zaterdag 18 november 2023
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
vrijdag 10 november 2023
13:45 - 17:00
Diner Parlant
zaterdag 18 november 2023
18:00 - 21:00
Startdatum
14 november 2023
Sociëteit aan de Maas, Rotterdam
Regulier

Sociëteit aan de Maas, Rotterdam

Rotterdam

Bijeenkomsten
dinsdag 14 november 2023
09:30 - 17:00
dinsdag 21 november 2023
09:30 - 17:00
dinsdag 28 november 2023
09:30 - 17:00
dinsdag 5 december 2023
09:30 - 17:00
dinsdag 12 december 2023
09:30 - 17:00
dinsdag 19 december 2023
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
maandag 11 december 2023
18:00 - 21:00
Diner Parlant
dinsdag 19 december 2023
18:00 - 21:00
Startdatum
29 november 2023
Landgoed de Holtweijde, Regio Twente
Intensive

Landgoed de Holtweijde, Regio Twente

Regio Twente

Bijeenkomsten
woensdag 29 november 2023
09:30 - 17:00
donderdag 30 november 2023
09:30 - 21:30
vrijdag 1 december 2023
09:30 - 17:00
donderdag 7 december 2023
09:30 - 21:30
vrijdag 8 december 2023
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
woensdag 6 december 2023
18:00 - 21:00
Diner Parlant
vrijdag 8 december 2023
18:00 - 21:00
Startdatum
13 december 2023
Buitensociëteit, Groningen
Regulier

Buitensociëteit, Groningen

Groningen

Bijeenkomsten
woensdag 13 december 2023
09:30 - 12:45
woensdag 20 december 2023
09:30 - 17:00
woensdag 10 januari 2024
09:30 - 17:00
woensdag 17 januari 2024
09:30 - 17:00
woensdag 24 januari 2024
09:30 - 17:00
woensdag 31 januari 2024
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
dinsdag 23 januari 2024
18:00 - 21:00
Diner Parlant
vrijdag 31 januari 2025
18:00 - 21:00
Startdatum
30 januari 2024
Domusdela, Eindhoven
Regulier

Domusdela, Eindhoven

Eindhoven

Bijeenkomsten
dinsdag 30 januari 2024
09:30 - 17:00
dinsdag 6 februari 2024
09:30 - 17:00
dinsdag 20 februari 2024
09:30 - 17:00
dinsdag 27 februari 2024
09:30 - 17:00
dinsdag 5 maart 2024
09:30 - 17:00
woensdag 20 maart 2024
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
maandag 4 maart 2024
18:00 - 21:00
Diner Parlant
woensdag 20 maart 2024
18:00 - 21:00
Startdatum
21 maart 2024
Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag
Regulier

Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag

Beetsterzwaag

Bijeenkomsten
donderdag 21 maart 2024
09:30 - 17:00
dinsdag 2 april 2024
09:30 - 17:00
dinsdag 9 april 2024
09:30 - 17:00
dinsdag 16 april 2024
09:30 - 17:00
dinsdag 23 april 2024
09:30 - 17:00
dinsdag 7 mei 2024
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
maandag 22 april 2024
18:00 - 21:00
Diner Parlant
dinsdag 7 mei 2024
18:00 - 21:00
Startdatum
16 april 2024
Kasteel Engelenburg, Brummen
Intensive

Kasteel Engelenburg, Brummen

Brummen

Bijeenkomsten
dinsdag 16 april 2024
09:30 - 17:00
woensdag 17 april 2024
09:30 - 21:30
donderdag 18 april 2024
09:30 - 17:00
dinsdag 7 mei 2024
13:45 - 21:30
woensdag 8 mei 2024
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
maandag 6 mei 2024
18:00 - 21:00
dinsdag 7 mei 2024
09:30 - 12:45
Diner Parlant
woensdag 8 mei 2024
18:00 - 21:00
Startdatum
16 mei 2024
Kasteel Groeneveld, Baarn
Regulier

Kasteel Groeneveld, Baarn

Baarn

Bijeenkomsten
donderdag 16 mei 2024
09:30 - 17:00
donderdag 23 mei 2024
09:30 - 17:00
donderdag 30 mei 2024
09:30 - 17:00
donderdag 6 juni 2024
09:30 - 17:00
donderdag 13 juni 2024
09:30 - 17:00
donderdag 27 juni 2024
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
woensdag 12 juni 2024
18:00 - 21:00
Diner Parlant
donderdag 27 juni 2024
18:00 - 21:00
Startdatum
31 mei 2024
ANNO Museum, Zwolle
Regulier

ANNO Museum, Zwolle

Zwolle

Bijeenkomsten
vrijdag 31 mei 2024
09:30 - 17:00
vrijdag 7 juni 2024
09:30 - 17:00
vrijdag 14 juni 2024
09:30 - 17:00
vrijdag 21 juni 2024
09:30 - 17:00
vrijdag 28 juni 2024
09:30 - 17:00
donderdag 4 juli 2024
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
donderdag 27 juni 2024
18:00 - 21:00
Diner Parlant
donderdag 4 juli 2024
18:00 - 21:00

Investering

Opleidingskosten

€ 5.450* Inclusief begeleiding op de opleidingslocatie, digitaal kennisplatform en exclusief arrangementskosten, boeken en BTW.

Arrangementskosten

Regulier - 6 dagen
Locaties: Amsterdam, Baarn, Beetsterzwaag, Eindhoven, Dordrecht, Groningen, Wassenaar & Zwolle
Het 6-daagse arrangement omvat alle lunches, het afsluitende diner en de verzorging op locatie.
€ 695 exclusief BTW*
High intensive - 5 dagen
Locatie: Santpoort
Het 5-daagse arrangement omvat alle lunches, diners en de verzorging op locatie.
€ 785 exclusief BTW*
Intensive - 5 dagen
Locatie: Brummen & regio Twente
Het 5-daagse arrangement omvat alle lunches, diners en de verzorging op locatie.
€ 860 exclusief BTW*
Weekend editie - 8 dagen
Locatie: Utrecht
Het 8-daagse arrangement omvat alle lunches, diners en de verzorging op locatie.
€ 785 exclusief BTW*

* Eventuele overnachtingen zijn niet inbegrepen en dienen door de deelnemer zelf gereserveerd te worden.


Boeken

Aanschaf
ca. € 200 exclusief BTW*

De literatuurlijst die meegezonden wordt bij de bevestiging van inschrijving dient als inspiratie en de titels kunnen naar eigen inzicht aangeschaft worden. Aanschaffen van literatuur is niet verplicht.


Basisbegrippen Financieel Toezicht (optioneel)

Basisbegrippen Financieel Toezicht
€ 350 exclusief BTW*

Accreditatie

PE-punten

De Permanente Educatie punten die behaald worden met de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Deelname levert 36 PE-punten op bij erkenning door de beroepsgroep. Bij deelname aan de basiscursus financieel toezicht is dit aantal 39 PE-punten.

Specifieke PE-doelgroepen zijn: registeraccountants (interne/externe, MKB, overheids-, in business), financiële professionals, IT professionals, advocaten, notarissen, bestuurders van woningcorporaties, commissarissen met een PE verplichting vanuit de VTW en external auditors.

Wagner & Company voldoet aan de voorwaarden die Aedes, RCBM, KNB, NBA, NOB, RB en VTW stellen aan de toekenning van PE-punten.

Alumninetwerk

Alumninetwerk

Meerdere keren per jaar komen alumni van de Wagner & Company programma’s bij elkaar tijdens een Kennisbijeenkomst. De kennisbijeenkomsten leveren 2 PE punten op bij erkenning door de toegewezen beroepsgroep.

Meer informatie over de Kennisbijeenkomsten vind je hier.

Daarnaast worden er jaarlijks enkele masterclasses over governance gerelateerde onderwerpen georganiseerd. Deelname levert 6 PE punten op bij erkenning door de toegewezen beroepsgroep.

Via onze social media kanalen wordt via blogs en podcasts interessante en relevante content gedeeld.

Brochure downloaden

Brochure downloaden

Aanhef(Vereist)
Naam(Vereist)

Wat andere deelnemers zeggen

''De Governance opleiding van Wagner & Company was een waardevolle en mooie ervaring: hoge kwaliteit van docenten, interessante thema's en casuïstiek, veel praktische voorbeelden van ervaren commissarissen en zeer persoonlijke aandacht van de begeleiders. In werkelijkheid overtreft de opleiding de verwachting! Ik heb veel geleerd, veel tips en reflecties gekregen, veel gelezen, veel gelachen en veel nagedacht - en dit alles in maar 6 dagen. Ik zou dit iedere bestuurder, directie lid en commissaris aanbevelen!
Mila den Engelsman Governance
Mila den Engelsman
Strategisch adviseur bij AgriPlace
''Een leerzame training met de nodige dynamiek, praktijkvoorbeelden en van een hoog niveau.''
Edwin Keijzer Governance
Edwin Keijzer
CFO Schavemaker Transport & Logistics BV
''Ik heb met veel plezier de Governance opleiding voor commissarissen en toezichthouders gevolgd bij Wagner & Company. De hoogwaardige kennis, kunde en de (internationale) ervaringen die werden gedeeld zijn van onschatbare waarde voor de huidige en toekomstige (bestuurder) commissaris en toezichthouder. Dit alles werd op een affectieve wijze met hoge zorg gefaciliteerd in een prachtige omgeving. De visie van Wagner & Company 'A world lager than ourselves' is volledig herkenbaar in de hoogwaardig inhoudelijke kennis, kunde en internationale ervaringen die aan ons zijn overgedragen door de mensen van Wagner & Company.''
Linda Laven Governance
Linda Laven
Directeur Laven Consulting
 “Als financieel directeur en RA heb ik de Governance Opleiding als zeer professioneel ervaren. Met name omdat je in toezichthoudende functies meer nodig hebt dan alleen financiële kennis. Kennis van de bestuurlijke omgeving in al haar facetten, en dan voornamelijk de invalshoek van de toezichthouder daarin, is onontbeerlijk. Kennis die goed wordt aangereikt in de Governance Opleiding”
Sytze Marseille Governance
Sytze Marseille RA
Financieel directeur
“Zeer praktisch en goed georganiseerde Governance Opleiding waar ik veel van heb opgestoken. Een meer dan goede aanvulling op mijn kennis en ervaring als advocaat en lokaal politicus.”
Ronnie Eisenmann Governance
Mr. Ronnie Eisenmann
Managing partner Lawoffice Eisenmann & Ravestijn
“De nieuwe generatie toezichthouders is beter in staat om verbinding te maken met de wereld om haar heen. De Governance Opleiding heeft de benodigde kennis en tools gegeven om mijn bestuurlijke kwaliteiten optimaal te benutten, rekening houdend met de belangen van alle stakeholders. Dit betekent voor mij adequaat toezicht houden in tijden dat de wereld met je meekijkt en tussen de ‘old boys’ je mannetje staan.”
Governance opleiding voor Commissarissen & Bestuurders
Mr. Hester Bais
Lid RvT AVROTROS en advocaat BAIS Legal B.V.
“De Governance Opleiding heeft mij geholpen om mijn blik van bestuurder te wijzigen in die van een toezichthouder. Een belangrijke verantwoordelijkheid met veel voetangels en klemmen. Maar ook een versterking voor een organisatie, mits goed ingevuld. De veranderende insteek van good governance vraagstukken en de balans tussen betrokkenheid en geengageerdheid enerzijds en voldoende distantie en rolvastheid anderzijds. In een rijk gemeleerde groep kwam dit goed aan bod.“
“Deskundige begeleiding”
Drs. Sjaak Kraanendonk
Voormalig CEO Spar Nederland B.V.

Schrijf je nu eenvoudig in

Vul het formulier zorgvuldig in gemiddeld 5 minuten. Je ontvangt een e-mail met je ingevulde gegevens. Je ontvangt binnen enkele werkdagen een officiele bevestiging van je inschrijving.

Stel je vraag

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen of te bellen naar +31 (0)85 – 016 13 00. We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.

Naam(Vereist)
© Copyright Wagner & Company 2023 Gebouwd door Saam' uit Groningen