Algemeen

De opleiding voor commissarissen, toezichthouders en bestuurders

Governance staat in het brandpunt van maatschappelijk ontwikkeling, dat heeft direct invloed op het functioneren van bestuurders en toezichthouders. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden het handelen van de bestuurder en toezichthouder. Zodoende worden aan bestuurders en toezichthouders hoge eisen gesteld. De kwalificaties daarvoor biedt de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders.

 

Als toezichthouder, commissaris of bestuurder je rol vervullen

In de opleiding zoomen we in op de diverse rollen die je als commissaris of bestuurder vervult, of dit nu in de private of (semi-)publieke sector is.

De opleiding is geschikt voor jou als je (aankomend) bestuurder of toezichthouder bent. En voor professionals uit andere branches die het Governance-speelveld willen leren kennen.

 

PE-punten, het postgraduate diploma en alumni netwerk

Erkent jouw beroepsgroep de opleiding? Dan krijg je Permanente Educatie-punten (PE-punten) voor deze opleiding. De opleiding is 36 PE-punten waard. Na afronding ontvang je een postgraduate diploma.

Deze Governance opleiding geeft toegang tot een interessant netwerk. Wij starten iedere maand op één van onze twaalf inspirerende locaties verspreid over Nederland.

Wagner & Company bestaat ruim 35 jaar en bezit nationale en internationale erkenningen. De Governance opleiding telt ruim 2500 gediplomeerden werkzaam in uiteenlopende beroepsgroepen en sectoren in binnen- en buitenland.

Voor wie

De Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders is bedoeld voor diegenen die vanuit hun jarenlange bestuurlijke ervaring de stap willen maken naar een toezichthoudende rol.

De opleiding is ook waardevol voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten, accountants, controllers en mediators.

Deelnemers komen voornamelijk uit het Nederlandse en internationale bedrijfsleven en daarnaast ook uit de (semi) publieke sector.

Wat deze opleiding je brengt

 • Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance
 • Kennis van de relevante disciplines en -verantwoordelijkheden
 • Rolbewustzijn in de dynamiek tussen commissaris, bestuurder en stakeholders
 • Deelname aan het alumninetwerk van Wagner & Company
 • Een diploma die bijdraagt aan je registratie in het Register Certified Boardmember

Voor wie

De Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders is bedoeld voor diegenen die vanuit hun jarenlange bestuurlijke ervaring de stap willen maken naar een toezichthoudende rol.

De opleiding is ook waardevol voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten, accountants, controllers en mediators.

Deelnemers komen voornamelijk uit het Nederlandse en internationale bedrijfsleven en daarnaast ook uit de (semi) publieke sector.

Wat deze opleiding je brengt

 • Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance
 • Kennis van de relevante disciplines en -verantwoordelijkheden
 • Rolbewustzijn in de dynamiek tussen commissaris, bestuurder en stakeholders
 • Deelname aan het alumninetwerk van Wagner & Company
 • Een diploma die bijdraagt aan je registratie in het Register Certified Boardmember

Curriculum

Varianten van de opleiding

De Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders beslaat 12 dagdelen. Er zijn 4 varianten:

 • Regulier: 6 dagen binnen 6 weken, 1 dag per week
 • Intensive: 5 dagen en avonden binnen 2 weken
 • High Intensive: 5 dagen en avonden binnen 1 week
 • Weekend: 4 vrijdagavonden en zaterdagen

Naast de bovengenoemde 12 dagdelen kun je nog een extra facultatieve module volgen: de entrémodule Financieel Toezicht (3 extra PE punten). Deze module kan gevolgd worden in voorbereiding op de modules Financiën voor Toezichthouders l & ll.

Curriculum

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Board dynamics
 • Juridische kaders van het toezicht – wetgeving, codes, statuten & aansprakelijkheid
 • Maatschappelijke context van governance
 • Corporate governance
 • Environmental, Social en Governance (ESG)
 • Toezicht op risicomanagement
 • Financieel toezicht
 • Integriteit in bestuurlijke processen
 • Toezicht op reputatiemanagement
 • De verschillende rollen van de commissaris – toezichthouder, werkgever, adviseur & ambassadeur

Kwalificatieprofiel

Kwalificatieprofiel voor de commissaris

Onderstaande tekst is bedoeld om als referentiemodel te dienen voor het kwalificatie profiel van een commissaris* zoals deze wordt opgeleid in de postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders.

*Commissaris kan in deze tekst ook worden gelezen als toezichthouder.

Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

 • Het houden van toezicht
 • Het zijn van werkgever
 • Het geven van advies
 • Het zijn van ambassadeur

Wanneer is een commissaris geschikt?

Inzicht in de kwaliteiten van de Raad van Commissarissen** als orgaan, maar ook in de kwaliteiten van de individuele commissaris is een belangrijke basis voor zelfreflectie. Dit is een wezenlijke stap in het streven naar good governance. De aanwezige kwaliteiten dienen zich ook te verhouden tot de strategische organisatiedoelstellingen.

** Raad van Commissarissen kan in deze tekst ook worden gelezen als Raad van Toezicht.

Het samenstellen van een zogenaamde skill matrix (1) dient altijd gerelateerd te worden naar de specifieke context van een organisatie én naar de fase van ontwikkeling waar zij zich in bevindt. Een start-up heeft mogelijk andere skills in haar Raad van Commissarissen nodig dan een grote industriële organisatie. Het samenstellen van kwaliteiten dient altijd gericht te zijn op het creëren van lange termijn waardecreatie. (2)

Om een goed profiel voor een Raad van Commissarissen te definiëren dient aandacht te worden besteed aan criteria als kennis, ervaring, vaardigheden, attituden en drijfveren.

Voorbeelden zijn:

 • Executive en non-executive ervaring
 • Branche ervaring of kennis
 • Persoonlijk leiderschap en vermogen om in een team te functioneren
 • Maatschappelijk engagement
 • Strategisch denkvermogen
 • Geografische kennis van het werkgebied
 • Specifieke vakkennis, zoals: Accounting, Kapitaal beheer, Finance, Fiscaliteit, Risk management, Legal, Digitalisering, Security, Innovatie, Kwaliteit en veiligheid, Human resource management, Sustainability, Publiek domein, Communicatie en marketing

Bovenstaande lijst is niet compleet en iedere Raad van Commissarissen dient zich goed te oriënteren op mogelijk andere relevante, specifiek op de organisatie gerichte, criteria. Daarnaast is het van belang om naar diversiteit en combinatie van de profielen in de Raad van Commissarissen te kijken. Niet alle criteria hoeven namelijk in één rol vertegenwoordigd te zijn.

Zijn er ‘persoonlijke kwaliteiten’ te definiëren voor een commissaris?

Wij vinden van wel en om je te helpen te bepalen of een commissariaat bij je past heeft Wagner & Company een aantal kwaliteiten gedefinieerd waarover je dient te beschikken of welke je (verder) kunt ontwikkelen. Deze zijn gebaseerd op eigen praktijkervaring.

 • Je dient te beschikken over een ontwikkeld omgevingsbewustzijn
 • Je dient onbevooroordeeld te kunnen luisteren
 • Je bent in staat toekomstgericht en exploratief te denken (gericht op lange termijn waardecreatie)
 • Je hebt bestuurlijk inzicht
 • Je beschikt over een analytisch vermogen
 • Je bent in staat je (eigen) morele hulpbronnen aan te spreken. (3)
 • Je bent mentaal weerbaar
 • Je stelt wezenlijke vragen
 • Je handelt rolvast
 • Je bent in staat tot zelfrelativering
 • Je komt graag tot onafhankelijke oordeelsvorming
 • Je stelt het gemeenschappelijk belang boven jouw eigen belang
 • Je hebt een hoge mate van zelfreflectief vermogen
 • Je hebt inzicht in je eigen drijfveren
 • Je geeft invulling aan ‘dienend leiderschap’

Opleidingskwalificaties Governance Opleiding

Voordat je aan de opleiding begint, zijn er een aantal kwaliteiten die wij verwachten bij een deelnemer. De kwaliteiten zijn:

 • Je hebt een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance en je kunt deze kennis toetsen aan jouw praktijk
 • Je kunt de kennis over de disciplines waarvoor je verantwoordelijk bent inzetten in je dagelijkse praktijk
 • Je bent je bewust van de verschillende rollen en wanneer en hoe deze in te zetten
 • Je hebt verdiepende inzichten verkregen in je eigen drijfveren als commissaris
 • Je hebt de juridische kaders helder van de toezichtspraktijk
 • Je bent in staat risico’s in jouw organisatie te adresseren en te beoordelen
 • Je kunt reflecteren op je eigen ethische dilemma’s en deze bespreekbaar maken met anderen
 • Je kent de financiële aspecten die van belang zijn in het toezichthouden
 • Je hebt een visie op de verhouding tussen bestuurders, toezichthouders en stakeholders
 • Je kunt complexe vraagstukken duiden en er het voortouw in nemen
 • Je hebt een ontwikkeld inzicht in de zachte kanten van het bestuur en toezicht
 • Je hebt vaardigheid om te interveniëren
 • Je bent in staat om te reflecteren op je eigen rol
 • Je hebt zicht gekregen op welke ‘must have’ kwaliteiten je verder dient te ontwikkelen

(1) Good Governance Guide, Governance Institute of Australia; Creating and disclosing a board skills matrix.
(2) Het creëren van lange termijn waardecreatie (Belangrijk principe uit de Nederlandse Corporate Governance Code 2016).
(3) Kunneman H, Voorbij het dikke – ik, Humanistic University Press, derde druk, januari 2009, ISBN 9789088500275

Data & locaties

Data & locaties

De Postgraduate Governance opleiding voor commissarissen & bestuurders start 14 keer per jaar op verschillende locaties in Nederland. Hieronder vind je de eerstkomende edities.

Bijna uitverkocht
Startdatum
13 september 2024
Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam
Regulier

Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam

Amsterdam

Bijeenkomsten
vrijdag 13 september 2024
09:30 - 17:00
vrijdag 20 september 2024
09:30 - 17:00
vrijdag 27 september 2024
09:30 - 17:00
vrijdag 4 oktober 2024
09:30 - 17:00
vrijdag 11 oktober 2024
09:30 - 17:00
vrijdag 18 oktober 2024
09:30 - 17:000
Basiscursus Financieel toezicht
donderdag 10 oktober 2024
18:00 - 21:00
Diner Parlant
vrijdag 18 oktober 2024
18:00 - 21:00
Bijna uitverkocht
Startdatum
3 oktober 2024
Buitensociëteit, Groningen
Regulier

Buitensociëteit, Groningen

Groningen

Bijeenkomsten
donderdag 3 oktober 2024
09:30 - 17:00
donderdag 10 oktober 2024
09:30 - 17:00
donderdag 17 oktober 2024
09:30 - 17:00
donderdag 31 oktober 2024
09:30 - 17:00
donderdag 7 november 2024
09:30 - 17:00
donderdag 14 november 2024
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
woensdag 6 november 2024
18:00 - 21:00
Diner Parlant
donderdag 14 november 2024
18:00 - 21:00
Startdatum
15 oktober 2024
Landgoed de Uitkijk, Hellendoorn
Intensive

Landgoed de Uitkijk, Hellendoorn

Hellendoorn

Bijeenkomsten
dinsdag 15 oktober 2024
09:30 - 17:00
woensdag 16 oktober 2024
09:30 - 21:30
donderdag 17 oktober 2024
09:30 - 17:00
dinsdag 5 november 2024
09:30 - 21:30
woensdag 6 november 2024
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
maandag 4 november 2024
18:00 - 21:00
Diner Parlant
woensdag 6 november 2024
18:00 - 21:00
Startdatum
8 november 2024
Karel V, Utrecht
Weekend

Karel V, Utrecht

Utrecht

Bijeenkomsten
vrijdag 8 november 2024
18:00 - 21:00
Toon alle data
zaterdag 9 november 2024
09:30 - 17:00
vrijdag 15 november 2024
18:00 - 21:00
zaterdag 16 november 2024
09:30 - 17:00
vrijdag 22 november 2024
18:00 - 21:00
zaterdag 23 november 2024
09:30 - 17:00
vrijdag 29 november 2024
18:00 - 21:00
zaterdag 30 november 2024
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
vrijdag 22 november 2024
13:45 - 17:00
Diner Parlant
zaterdag 30 november 2024
18:00 - 21:00
Startdatum
19 november 2024
Kasteel de Wittenburg, Wassenaar
Regulier

Kasteel de Wittenburg, Wassenaar

Wassenaar

Bijeenkomsten
dinsdag 19 november 2024
09:30 - 17:00
dinsdag 26 november 2024
09:30 - 17:00
dinsdag 3 december 2024
09:30 - 17:00
dinsdag 10 december 2024
09:30 - 17:00
dinsdag 17 december 2024
09:30 - 17:00
dinsdag 7 januari 2025
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
maandag 16 december 2024
18:00 - 21:00
Diner Parlant
dinsdag 7 januari 2025
18:00 - 21:00
Startdatum
11 december 2024
Buitensociëteit, Groningen
Regulier

Buitensociëteit, Groningen

Groningen

Bijeenkomsten
woensdag 11 december 2024
09:30 - 17:00
donderdag 19 december 2024
09:30 - 17:00
donderdag 9 januari 2025
09:30 - 17:00
donderdag 16 januari 2025
09:30 - 17:00
donderdag 23 januari 2025
09:30 - 17:00
donderdag 30 januari 2025
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
woensdag 22 januari 2025
18:00 - 21:00
Diner Parlant
donderdag 30 januari 2025
18:00 - 21:00
Startdatum
31 januari 2025
Domusdela, Eindhoven
Regulier

Domusdela, Eindhoven

Eindhoven

Bijeenkomsten
vrijdag 31 januari 2025
09:30 - 17:00
dinsdag 11 februari 2025
09:30 - 17:00
dinsdag 18 februari 2025
09:30 - 17:00
dinsdag 11 maart 2025
09:30 - 17:00
dinsdag 18 maart 2025
09:30 - 17:00
dinsdag 25 maart 2025
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
maandag 17 maart 2025
18:00 - 21:00
Diner Parlant
dinsdag 25 maart 2025
18:00 - 21:00
Startdatum
13 februari 2025
Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam
Regulier

Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam

Amsterdam

Bijeenkomsten
donderdag 13 februari 2025
09:30 - 17:00
donderdag 27 februari 2025
09:30 - 17:00
woensdag 5 maart 2025
09:30 - 17:00
woensdag 12 maart 2025
09:30 - 17:00
donderdag 27 maart 2025
09:30 - 17:00
donderdag 3 april 2025
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
woensdag 26 maart 2025
18:00 - 21:00
Diner Parlant
donderdag 3 april 2025
18:00 - 21:00
Startdatum
19 maart 2025
Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag
Regulier

Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag

Beetsterzwaag

Bijeenkomsten
woensdag 19 maart 2025
09:30 - 17:00
woensdag 26 maart 2025
09:30 - 17:00
woensdag 2 april 2025
09:30 - 17:00
woensdag 9 april 2025
09:30 - 17:00
woensdag 16 april 2025
09:30 - 17:00
woensdag 23 april 2025
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
dinsdag 15 april 2025
18:00 - 21:00
Diner Parlant
woensdag 23 april 2025
18:00 - 21:00
Startdatum
31 maart 2025
Kasteel Engelenburg, Brummen
Intensive

Kasteel Engelenburg, Brummen

Brummen

Bijeenkomsten
maandag 31 maart 2025
09:30 - 17:00
dinsdag 1 april 2025
09:30 - 21:30
woensdag 2 april 2025
09:30 - 17:00
dinsdag 8 april 2025
09:30 - 21:30
woensdag 9 april 2025
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
maandag 7 april 2025
18:00 - 21:00
Diner Parlant
woensdag 9 april 2025
18:00 - 21:00
Startdatum
9 mei 2025
Kasteel Groeneveld, Baarn
Regulier

Kasteel Groeneveld, Baarn

Baarn

Bijeenkomsten
vrijdag 9 mei 2025
09:30 - 17:00
vrijdag 16 mei 2025
09:30 - 17:00
vrijdag 23 mei 2025
09:30 - 17:00
vrijdag 6 juni 2025
09:30 - 17:00
vrijdag 13 juni 2025
09:30 - 17:00
woensdag 25 juni 2025
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
donderdag 12 juni 2025
18:00 - 21:00
Diner Parlant
woensdag 25 juni 2025
18:00 - 21:00
Startdatum
28 mei 2025
ANNO Museum, Zwolle
Regulier

ANNO Museum, Zwolle

Zwolle

Bijeenkomsten
woensdag 28 mei 2025
09:30 - 17:00
woensdag 4 juni 2025
09:30 - 17:00
woensdag 11 juni 2025
09:30 - 17:00
woensdag 18 juni 2025
09:30 - 17:00
woensdag 25 juni 2025
09:30 - 17:00
woensdag 2 juli 2025
09:30 - 17:00
Basiscursus Financieel toezicht
dinsdag 24 juni 2025
18:00 - 21:00
Diner Parlant
woensdag 2 juli 2025
18:00 - 21:00
Startdatum
30 juni 2025
Landgoed Duin en Kruidberg, Santpoort
High intensive

Landgoed Duin en Kruidberg, Santpoort

Santpoort

Bijeenkomsten
maandag 30 juni 2025
09:30 - 21:30
dinsdag 1 juli 2025
09:30 - 17:00
woensdag 2 juli 2025
09:30 - 21:00
donderdag 3 juli 2025
09:30 - 21:30
vrijdag 4 juli 2025
09:30 - 17:00
Diner Parlant
vrijdag 4 juli 2025
18:00 - 21:00

Investering

Opleidingskosten

€ 5.450* Inclusief begeleiding op de opleidingslocatie, digitaal kennisplatform en exclusief arrangementskosten, boeken en BTW.

Vanaf 1 september 2024 zal de prijs van de Governance opleiding voor Commissarissen en Bestuurders worden verhoogd naar €5.950. Schrijft u zich voor 1 september in, dan zal de huidige prijs € 5.450 van toepassing zijn.


Arrangementskosten

Regulier - 6 dagen
Locaties: Amsterdam, Rotterdam, Baarn, Beetsterzwaag, Eindhoven, Groningen, Wassenaar & Zwolle
Het 6-daagse arrangement omvat alle lunches, het afsluitende diner en de verzorging op locatie.
€ 695 exclusief BTW*
High intensive - 5 dagen
Locatie: Santpoort
Het 5-daagse arrangement omvat alle lunches, diners en de verzorging op locatie.
€ 795 exclusief BTW*
Intensive - 5 dagen
Locatie: Brummen & regio Twente
Het 5-daagse arrangement omvat alle lunches, diners en de verzorging op locatie.
€ 860 exclusief BTW*
Weekend editie - 8 dagen
Locatie: Utrecht
Het 8-daagse arrangement omvat alle lunches, diners en de verzorging op locatie.
€ 795 exclusief BTW*

* Eventuele overnachtingen zijn niet inbegrepen en dienen door de deelnemer zelf gereserveerd te worden.


Boeken

Aanschaf
ca. € 200 exclusief BTW*

Aanschaffen van literatuur is niet verplicht. De literatuurlijst die je krijgt bij je inschrijving is ter inspiratie. Naar eigen inzicht kunnen de boeken worden aangeschaft.


Entrémodule Financieel Toezicht (optioneel)

Entrémodule Financieel Toezicht
€ 350 exclusief BTW*

Accreditatie

PE-punten

Met de Governance Opleiding voor Commissarissen Bestuurders kun je 36 Permanente Educatie-punten (PE-punten) halen. Die worden door verschillende beroepsorganisaties erkend. Heb je de entrémodule Financieel Toezicht ook gedaan? Dan krijg je 39 PE-punten.

Specifieke PE-doelgroepen zijn: registeraccountants (interne/externe, MKB, overheids-, in business), financiële professionals, IT professionals, advocaten, notarissen, bestuurders van woningcorporaties, commissarissen met een PE verplichting vanuit de VTW en external auditors.

Erkenningen

Wagner & Company voldoet aan de voorwaarden die Aedes, RCBM, KNB, NBA, NOB, RB en VTW stellen aan de toekenning van PE-punten. We zijn CEDEO erkend en ISO-9001 gecertificeerd.

Alumninetwerk

Alumninetwerk

Nadat je een opleiding van Wagner & Company hebt gevolgd, krijg je toegang tot ons alumninetwerk. Al meer dan 2500 gediplomeerden gingen je voor.

Kennisbijeenkomsten en masterclasses

Meerdere keren per jaar ontmoeten onze alumni elkaar tijdens een Kennisbijeenkomst. De Kennisbijeenkomsten leveren 2 PE-punten op bij erkenning door je beroepsgroep.

Daarnaast organiseren we jaarlijks een aantal Governance en Leadership-gerelateerde masterclasses. Deelname aan de masterclasses levert 6 PE-punten op bij erkenning door je beroepsgroep. In onze agenda vindt je de masterclasses die de komende tijd op het programma staan.

Brochure downloaden

Brochure downloaden

Aanhef(Vereist)
Naam(Vereist)

Wat andere deelnemers zeggen

''Het was echt een zeer interessante opleiding met deskundige en ervaren docenten. Een opleiding op hoog niveau. Locatie en organisatie was excellent.''
Marga Vrijmoeth
Marga Vrijmoeth
Directeur
''De ervaren docenten, de behandelde casuïstiek en de interactie met de deelnemers brachten de onderwerpen enorm tot leven. De eigen ervaring als toezichthouder kwam in een heel ander perspectief te staan, waardoor ik wenste dat ik de opleiding eerder had gedaan.''
Roger Hagenouw
Roger Hagenouw
Directeur en toezichthouder
''De Governance opleiding van Wagner & Company was een waardevolle en mooie ervaring: hoge kwaliteit van docenten, interessante thema's en casuïstiek, veel praktische voorbeelden van ervaren commissarissen en zeer persoonlijke aandacht van de begeleiders. In werkelijkheid overtreft de opleiding de verwachting! Ik heb veel geleerd, veel tips en reflecties gekregen, veel gelezen, veel gelachen en veel nagedacht - en dit alles in maar 6 dagen. Ik zou dit iedere bestuurder, directie lid en commissaris aanbevelen!
Governance opleiding voor Commissarissen en Bestuurders
Mila den Engelsman
Strategisch adviseur bij AgriPlace
''Een leerzame opleiding met de nodige dynamiek, praktijkvoorbeelden en van een hoog niveau.''
Governance opleiding voor Commissarissen en Bestuurders
Edwin Keijzer
CFO Schavemaker Transport & Logistics BV
''Ik heb met veel plezier de Governance opleiding voor commissarissen en toezichthouders gevolgd bij Wagner & Company. De hoogwaardige kennis, kunde en de (internationale) ervaringen die werden gedeeld zijn van onschatbare waarde voor de huidige en toekomstige (bestuurder) commissaris en toezichthouder. Dit alles werd op een affectieve wijze met hoge zorg gefaciliteerd in een prachtige omgeving. De visie van Wagner & Company 'A world lager than ourselves' is volledig herkenbaar in de hoogwaardig inhoudelijke kennis, kunde en internationale ervaringen die aan ons zijn overgedragen door de mensen van Wagner & Company.''
Linda Laven Governance
Linda Laven
Directeur Laven Consulting
 “Als financieel directeur en RA heb ik de Governance Opleiding als zeer professioneel ervaren. Met name omdat je in toezichthoudende functies meer nodig hebt dan alleen financiële kennis. Kennis van de bestuurlijke omgeving in al haar facetten, en dan voornamelijk de invalshoek van de toezichthouder daarin, is onontbeerlijk. Kennis die goed wordt aangereikt in de Governance Opleiding”
Governance opleiding voor Commissarissen en Bestuurders
Sytze Marseille RA
Financieel directeur
“Zeer praktisch en goed georganiseerde Governance Opleiding waar ik veel van heb opgestoken. Een meer dan goede aanvulling op mijn kennis en ervaring als advocaat en lokaal politicus.”
Governance opleiding voor Commissarissen en Bestuurders
Mr. Ronnie Eisenmann
Managing partner Lawoffice Eisenmann & Ravestijn
“De nieuwe generatie toezichthouders is beter in staat om verbinding te maken met de wereld om haar heen. De Governance Opleiding heeft de benodigde kennis en tools gegeven om mijn bestuurlijke kwaliteiten optimaal te benutten, rekening houdend met de belangen van alle stakeholders. Dit betekent voor mij adequaat toezicht houden in tijden dat de wereld met je meekijkt en tussen de ‘old boys’ je mannetje staan.”
Governance opleiding voor Commissarissen & Bestuurders
Mr. Hester Bais
Lid RvT AVROTROS en advocaat BAIS Legal B.V.
“De Governance Opleiding heeft mij geholpen om mijn blik van bestuurder te wijzigen in die van een toezichthouder. Een belangrijke verantwoordelijkheid met veel voetangels en klemmen. Maar ook een versterking voor een organisatie, mits goed ingevuld. De veranderende insteek van good governance vraagstukken en de balans tussen betrokkenheid enerzijds en voldoende distantie en rolvastheid anderzijds. In een rijk gemeleerde groep kwam dit goed aan bod.“
Governance opleiding voor Commissarissen en Bestuuders
Drs. Sjaak Kraanendonk
Voormalig CEO Spar Nederland B.V.

Schrijf je direct in

Inschrijven voor een van onze opleidingen is simpel: het duurt maar 5 minuten. Meteen na je inschrijving krijg je een mail met je ingevulde gegevens. De officiële bevestiging zit een paar dagen later in je inbox.

Stel je vraag

Vragen over onze opleidingen of andere diensten? Stel je vraag via het formulier hieronder.

Naam(Vereist)
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen