Dr. ing. Arjen Verhoeff

Specialist in de werkgeversrol van de bestuurder

Arjen Verhoeff behandelt de werkgeversrol van commissarissen en bestuurders en doet dat met verve. Met zijn gezag als specialist weet Arjen bovendien de werkgeversrol met de andere invalhoeken te verbinden. Hij laat zijn inleiding in didactisch opzicht gepaard gaan met veel interactie, aan de hand van praktijkvoorbeelden. Arjen speelt flexibel in op vragen van de deelnemers en nodigt uit tot reflectie op actualiteiten. Met zijn inleiding zoekt hij de discussie op en doet een appèl op de actieve inbreng van ieder. Zijn professionele aandacht richt hij op de vraag hoe belanghebbenden (stakeholders) zich tot elkaar verhouden, vanuit een praktisch èn academisch perspectief. Actuele thema’s zijn arbeidsverhoudingen, sociale innovatie en de ‘valley of death’ bij de scale up van innovaties in organisaties.
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen