Algemeen

Zelfevaluaties voor Raad van Commissarissen / Raad van Toezicht

Met de raad kijk je niet alleen terug, maar vooral vooruit. Werken aan een toekomstbestendige governance voor de organisatie staat centraal, zodat de governance voldoet aan de eisen die extern en intern gesteld worden. Binnen dat kader past de periodieke Zelfevaluatie van Wagner & Company. Gezamenlijk bepalen we ontwikkelingspunten en bespreken we deskundigheid en het toezichtkader.

Vanzelfsprekend gaat het bij een Zelfevaluatie primair om de eigen waarneming van de raad. De rol van Wagner & Company is het begeleiden van het proces en het naar boven halen van de inzichten. Daarnaast mag je van ons verwachten dat wij onze observaties en bestuurlijke ervaring op gepaste wijze inbrengen. Wij werken samen met de raad aan een toekomstbestendige governance voor de organisatie en maken samen op basis van de ontwikkelingspunten de toezichtagenda voor het komend jaar.

De mogelijke agenda van een zelfevaluatie:

 • Stand van zaken geconstateerde ontwikkelingspunten in de laatste Zelfevaluatie van de Raad.
 • Bespreking van de uitkomsten Zelfevaluatiemonitor en deskundigheidsmatrix.
 • Update van het toezichtkader en toetsingskader.
 • Gesprek met de bestuurder over de samenwerking tussen raad en bestuurder.
 • Inventarisatie van verbeterpunten naar aanleiding van de bevindingen van de evaluatie.
 • Opstellen van de toezichtsagenda voor het komend jaar.

Curriculum

Wagner & Company biedt twee zelfevaluatie trajecten aan.

Zelfevaluatie compact

De essentie van de compacte variant is dat wij ondersteunen bij het governance compliant maken van de RvT of RvC op basis van de desbetreffende governance code. Een typerende aanpak voor de compacte variant ziet er als volgt uit:

 • Intake  (voorgesprek om de belangrijkste focuspunten in kaart te brengen)
 • Offerte en i.o. planning zelfevaluatie
 • Interview en zelfevaluatiemonitor
 • Analyse en opstellen van de agenda.
 • Plenaire bijeenkomst zelfevaluatie (ca 2,5 uur)

Zelfevaluatie + deskundigheidsbevordering uitgebreid

In de uitgebreide variant kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld te beginnen met een ‘governance update’ voor de RvC, de RvT en het Statutair Bestuur. Ook is het mogelijk de Zelfevaluatie te combineren met een deskundigheidsbevorderingstraject, waarvoor je afhankelijk van uw beroepsgroep PE-punten kunt behalen. Een lunch of een diner kan onderdeel uitmaken van een uitgebreidere variant. Tot slot kunnen wij u ook een eindadvies aanbieden.

Investering

Investering

Zelfevaluatie compact
4.950*
Zelfevaluatie + deskundigheidsbevorderingstraject uitgebreid
8.500*

*  Genoemde bedragen zijn inclusief voorbereiding, voorgesprek, plenaire bijeenkomst, verwerken bevindingen, zelfevaluatiemonitor en reistijd, maar exclusief BTW, reiskosten à € 0,35 per km en eventuele locatiekosten.

Wat andere deelnemers zeggen

''Philip Wagner helpt de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder in onze ontwikkeling ten behoeve van Quintus. De begeleiding van de zelfevaluaties en de jaarlijkse kennissessies gaan bijvoorbeeld over onze rolopvatting. De verschillende gezichtspunten die Philip ten aanzien van bijvoorbeeld toezicht houden, samenwerken met externe partners voorlegt, inspireert ons om verder te kijken en te denken. Deze geven nieuwe inzichten waardoor wij onze afwegingen voor ons gevoel beter maken, een gemeenschappelijke taal ontwikkelen en ons teamwerk versterken’'
Zelfevaluaties voor RvC en RvT
Hendrik Jan Houtsma
Directeur-bestuurder Quintus (centrum voor kunst en kunsteducatie)

Schrijf je direct in

Inschrijven voor een van onze opleidingen is simpel: het duurt maar 5 minuten. Meteen na je inschrijving krijg je een mail met je ingevulde gegevens. De officiële bevestiging zit een paar dagen later in je inbox.

Stel je vraag

Vragen over onze opleidingen of andere diensten? Stel je vraag via het formulier hieronder of bel ons op +31 (0)85-0161300. We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Naam(Vereist)
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen