Antje Diertens

In verbinding en al lerend richting de toekomst

Bij Antje Diertens staat de inhoud centraal. Ze wil dienend zijn aan de samenleving en verschillende domeinen aan elkaar verbinden. Als voormalig Tweede Kamerlid en als toezichthouder weet ze hoe belangrijk het is de lange termijn als uitgangspunt te nemen. Als ze ergens voor gaat, heeft en geeft ze energie voor tien. Antje aarzelt nooit anderen te betrekken, het verhaal te vertellen en uit te zoeken waar inhoudelijke verbindingen mogelijk zijn. Haar motto is: we doen het samen, dat leidt tot meer bevrediging. Initiatief nemen is één, ontwerpen en uitvoeren is twee en drie. Antje overziet alle stappen. Ze neemt afslagen naar ongebaande paden, structureert goed en is op de hoogte. In haar rol als counselor begeleidt ze zelfevaluaties, waarbij ze altijd benadrukt dat ook toezichthouder een lerend vak is.
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen