Drs. ing. Ricardo Abdoel

Realisatie is de creatie van verbeelding.

Met meer dan 25 jaar ervaring in het hoger onderwijs in verschillende rollen en functies bij grote hogescholen, werd mijn missie duidelijker en elke dag een beetje belangrijker. Mijn missie is om bij te dragen aan de continue ontwikkeling van de vooruitdenkende wereldburger. Gebaseerd op de volgende sterke pijlers. Mensheid, leren (persoonlijke groei), wetenschap en technologie, succes en geluk. Als generalist zoek en ontdek ik innovaties door trends te volgen en het signaal in de ruis te vinden. Ik vind het leuk om mensen en organisaties te leren kennen die op zoek zijn naar oplossingen om te groeien en hun belangrijkste bezit, namelijk het menselijk potentieel en vermogen, te ontwikkelen. Ik creëer verbindingen tussen mensen om hun unieke vaardigheden en capaciteiten te versterken door ze samen te brengen in zogenaamde ecosystemen van open innovatie. Met een achtergrond in Engineering, Business en IT navigeer ik door verschillende domeinen en integreer ik diverse praktische methodieken. Tegelijkertijd bouw ik aan een waardevolle internationale netwerk. Aangezien we in buitengewone tijden leven waarin de wereld voortdurend in beweging is, gevoed door exponentiële, convergerende, technologische doorbraken, moeten we flexibel zijn en ons snel kunnen aanpassen, beter nog transformeren naar nieuwe realiteiten, met behoud van onze menselijke normen en waarden. Mijn motto: Realisatie is de creatie van verbeelding.
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen