Drs. Petri Ykema

Petri Ykema is een zeer ervaren organisatiekundige, bestuurder en toezichthouder. Ze werkte aan diverse organisatie-, verander- en HR-vraagstukken bij de overheid, in het onderwijs, de commerciële dienstverlening en zowel MKB- als beursgenoteerde bedrijven. Petri vindt het belangrijk zich in te zetten voor bedrijven die maatschappelijke waarde toevoegen. Ze is onder andere bestuurder van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn en is momenteel toezichthouder bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en HilverZorg (VVT organisatie). Ze gaat graag de dialoog aan over de werkgeversrol van de toezichthouder. Hoe vind je als toezichthouder de balans tussen vertrouwen en aanspreken? Ben je werkgever of baas? Vriendelijk en doortastend daagt ze uit tot reflectie.
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen