Drs. Frank van Egeraat RC FRM

Integer, accuraat en flexibel

“Frank van Egeraat is commissaris en adviseert organisaties op het gebied van risicomanagement, financiële bedrijfsvoering en toezicht. Zijn advies richt zowel op het strategische, tactische als operationele niveau. Frank is integer, nauwgezet en scherp. Hij heeft oog voor detail. Tegelijkertijd is hij flexibel en zeer gedreven. Hij is van alle markten thuis en beweegt net zo gemakkelijk in bancaire instellingen als in (semi)publieke organisaties.”
frank van egeraat