Dr. Bert van de Ven

Laat anderen denken over het eigen denken

“Bert van de Ven is filosoof en zet commissarissen en bestuurders aan tot het denken over ethiek en integriteit. Hij past de filosofie toe om het denken van de toezichthouder te ondersteunen. Bert promoveerde op een onderzoek naar de filosofische grondslagen van de bedrijfsethiek. Zijn onderzoek betreft vraagstukken als de relevantie van professionele ethiek en de betrokkenheid van het internationale bedrijfsleven bij mensenrechten. Ook de toezichthouder moet zich binnen zijn of haar professionele rol kunnen ontwikkelen en Bert helpt daarbij.”
bert van de ven