Mr. Hans Klopstra

Laat de statuten bij voorkeur in de la

Hans Klopstra heeft een natuurlijke behoefte om alles te begrijpen. Hij is een zeer ervaren jurist met ondernemingsrecht, BV en NV recht, fusies en overnames als specialismen. Ook is hij door de wol geverfd als commissaris en houdt hij momenteel toezicht bij onder andere een bank en een zorginstelling. Hans helpt anderen de grenzen en mogelijkheden van governance te interpreteren en wetten en regels in de dagelijkse praktijk toe te passen. Wat doe je wel, wat niet en waarom? Welke situatie doet zich precies voor? Soms pakken formeel juiste keuzen in de praktijk heel anders uit. Hans pelt (soms zeer bekende) casuïstiek af en treedt over de vraagstukken die hij daarbij blootlegt graag in dialoog, waarbij antwoorden per definitie niet onjuist zijn. Ken je kwaliteiten en ken je beperkingen, is zijn motto. Als je daarnaar handelt, zit je in je kracht.
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen