Prof. dr. Wim Dubbink

Kantiaanse duider van bedrijfsethiek

Als je Wim Dubbink vraagt wat hij doet in zijn kamer aan de Universiteit van Tilburg is zijn antwoord: ‘filosoferen’. Hij is hoogleraar bedrijfsethiek en gespecialiseerd in Kantiaanse ethiek. Onderwerpen waarover hij zich buigt zijn integriteit van organisaties, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de relatie tussen ethisch handelen en de betekenis en zin van moraliteit. Erkenning dat de mens eindig is en niet alles kan weten is een van de lijnen waarlangs hij denkt. Wim is nuchter, spreekt weloverwogen en wijst er graag op dat spreken over ethiek iets anders is dan ethisch spreken.
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen