Dr. Ir. Alice Jansen

Helpt een gezonde risicocultuur te ontwikkelen

In de loopbaan van Alice Jansen staat strategisch risicomanagement centraal. Ze promoveerde op risicomanagement, heeft ervaring als auditor, manager en bestuurder in de (financiële) dienstverlening en is actief als commissaris in het sociale domein. Direct verbonden aan strategisch management zijn voor haar de begrippen risicobereidheid en risicocultuur. Wat zijn je doelstellingen, welke bedreigingen zie je (over het hoofd), hoeveel risico ben je bereid te nemen? Met een groot aantal praktijkcases onder de arm laat Alice zien dat je als toezichthouder niet vroeg genoeg met het bespreken van strategische risico’s kunt beginnen. En dat je bedreigingen kunt omzetten in kansen. Bereid je voor op veel nieuwe kennis.
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen