Diversity

Diversity at Wagner & Company

Diversiteit en inclusiviteit zijn begrippen  die  veel gedaantes kennen  en juist dat maakt de discussie erover zo ingewikkeld. Want waar hebben we het eigenlijk over? Ras, huidskleur, geslacht? Of gaat het over de combinatie van bepaalde kwaliteiten?

Het onderwerp speelt volop in de maatschappij, binnen en buiten de landsgrenzen, en ook van overheden en organisaties wordt inmiddels verwacht dat zij hun bijdrage leveren aan een meer inclusieve samenleving. Er wordt zelfs verwacht dat zij een standpunt innemen. Het ingewikkelde van een standpunt is echter dat ernaar gehandeld moet worden met alle consequenties van dien.

Wat Wagner&Company betreft zijn diversiteit en inclusiviteit onderwerpen die onmiskenbaar thuishoren in het gesprek in organisaties. Als samenleving hechten we waarde aan een meer inclusieve samenleving en het benutten van de kansen van diversiteit. En juist die samenleving wordt als stakeholder steeds belangrijker. Dat is ook de reden dat in zowel onze adviespraktijk als onze opleidingen  de discussie over diversiteit en inclusiviteit wordt gestimuleerd. Juist door de dialoog aan te gaan verbreden we onze wereld en komen we verder.