MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maak je wereld groter. Dat is het credo van Wagner. Daar hoort ook bij, dat we een positieve bijdrage willen leveren aan de wereld. Daarom diepen we onze maatschappelijke betekenis steeds verder uit.

We zien het als onze rol om te inspireren en te adviseren over duurzame ontwikkeling. Door het samensmelten van competenties van individuen tot competenties van organisaties ontwikkelen zich nieuwe ondernemingen. Naast korte termijn waardecreatie, vanuit de ontstane synergie van competenties, wordt ook bredere maatschappelijke waarde gecreëerd.

Voor onszelf betekent MVO ook duurzaam inkopen, duurzame gebouwen en sociale betrokkenheid. We zetten flink in op de verduurzaming van de organisatie en zijn Green Key gecertificeerd. Duurzaam inkopen vertalen we naar fair-trade, biologisch, recyclebaar, energiebesparend en streekgebonden. Daarnaast steunen we diverse grote en kleinschalige goede doelen.

logo greenkey