Dr. Sandra Meeuwsen

Probeert het wezen van sport te doorgronden

Sandra Meeuwsen is een academisch gevormd filosoof met veel ervaring in het managen van veranderingen in de sport. Op 24 september 2020 promoveerde ze aan de Faculteit Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel op het proefschrift: ‘Kritiek van de Sportieve Rede; een filosofische archeologie van de moderne sport. Ze kiest allerhande innovatieve perspectieven om de moderne sport te benaderen en de soms tegenstrijdige gezichten van sport te doorgronden. Ze schuwt radicale omkeringen van het weten en sociale conventies niet. Sandra is een gedreven onderzoeker en heeft een groot retorisch talent. Ze is naast haar werk als docent en academic advisor ook actief als interim manager en gecertificeerd begeleider van organisatieopstellingen en systeemconstellaties.
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen