Maikel Loots MBA

Creëert succesverhalen

Tijdens zijn Executive MBA ontdekte Maikel Loots dat zijn kracht zijn strategisch denkvermogen is. Dat was het begin van de ommezwaai die hij maakte van operationeel management naar zeer actief ondernemen. Maikel is eigenaar van PEP. PEP staat voor Plezier en Passie en is de kapstok voor veel bedrijvigheid. De kern van alles dat Maikel doet is van kansrijke ideeën succesverhalen maken. Extra gemotiveerd wordt hij van ingedutte markten. Zo schudde hij bijvoorbeeld de wereld van de tuinplanten op door daarbinnen merken te creëren. In plaats van een hortensia kun je tegenwoordig Forever&Ever® aanschaffen, inclusief vrolijk gekleurde pot. Uniek aan Maikel is dat hij vanuit verschillende perspectieven kan vertellen over ondernemen. Hij kent de ins en outs van het bedrijfsleven, was actief in het sociale domein, helpt anderen succesvolle producten in de markt te zetten en is zelf geslaagd als ondernemer. Maikel acht de meeste mensen creatiever dan zichzelf. Hij weet simpelweg de juiste mensen, gedachten en markten aan elkaar te verbinden. Bereid je voor op interactie.
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen