Richard Oranje

Specialist financiële opsporing

Richard van Oranje is sinds 2012 projectleider bij NXT.finec bij de Nationale Politie. NXT.finec is opgericht om financieel ecomomische criminaliteit op nationaal en internationaal op te sporen en te bestrijden. Als projectleider is hij verantwoordelijk voor het implenteren van het finec programma. Het heeft als doel de professionele capaciteit bij toezichthouders en justitie meer in te zetten om vanuit het financiële perspectief de criminaliteit tegen te gaan. Sinds enkele jaren is Richard daarnaast werkzaam als specialist financiële opsporing en teamleider bij NXT.finec.
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen