Responsibility

Responsibility

Sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Niet voor een moment, maar doorgevoerd in ons denken. Het zit in de haarvaten van de samenleving over de hele wereld. Globalisering trekt zich niets aan van landen. In onze filosofie is het nemen van verantwoordelijkheid geen keuze, maar een uitgangspunt. Binnen ons lesprogramma vertalen wij dat door middel van het bieden van inzichten, concepten en transformatie. Vervolgens toetsen we aan de hand van voorbeelden hoe in de praktijk met onze verantwoordelijkheden om te gaan.