Sustainability

Sustainability

Duurzaamheid als het uithoudingsvermogen van systemen en processen in één van de structurele aandachtpunten binnen de totale dienstverlening van Wagner. In het Wagner DNA bestaat de overtuiging dat de aandacht voor duurzaamheid binnen iedere bedrijfsorganisatie vraagt om circulariteit. Circulair denken en acteren wordt doelmatig, omdat het proces doorgaat en acties en handelen in elkaar overvloeien.

De wens om duurzaam te zijn betekent dat je daarnaar leeft, en dat heeft consequenties van de wijze van besturen. Verticaal denken is in deze ondoelmatig. Een actie op zich heeft namelijk niet het gewenste effect. Het gaat nooit om een klein deel, maar om het totale speelveld van besturen met de bijdrage van alle betrokkenen. Wanneer de besturing van een onderneming meer sterk horizontaal gericht is wordt is dat doorgaans wel doelmatig. 

Onze bijdrage in dit proces begint met het leggen van een relatie tussen kennis, visieontwikkeling en daadwerkelijk een bijdrage leveren. Waar het bedrijfsleven al ver is op dit gebied, geldt deze bijdrage natuurlijk ook voor de dienstverlenende sector waaruit wij velen ontmoeten binnen onze opleidingen.


Wagner & Company steund One Tree Planted om de wens om duurzaam te zijn en te stimuleren te verwezenlijken. Deelnemers krijgen bij iedere inschrijving de mogelijkheid om One Tree Planted te steunen door een boom te laten planten. Zo proberen wij onze passie voor duurzaamheid te delen met ons netwerk.