Kim Coppes | In een systeem is iedereen verantwoordelijk

Wagner & Company

Kim Coppes is een uiterst vakbekwame dagvoorzitter, gespreksleider en moderator. Ze verrijkt haar vak met haar kennis en ervaring als communicatiespecialist, theatermaker en systeemtrainer. In zekere zin is Kim een weerspiegeling van de dynamiek die ze zelf overal tegenkomt, of dat nu in een bijeenkomst met een grote groep zelfstandig ondernemers is, in een sessie met medewerkers van een pas gefuseerde organisatie of in een internationaal congres. Ze draagt haar ervaring graag over, bijvoorbeeld in haar training Leren Modereren, waarin ze anderen opleidt tot dagvoorzitter of gespreksleider.

 

In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders van Wagner & Company verzorgt ze dan ook als vanzelfsprekend en al vele jaren de module Boardroom Dynamics. Bestuurskamers en alle lijnen die daarvandaan en naartoe lopen worden steeds dynamischer en daar is, terecht volgens Kim, meer en meer belangstelling voor. Structuren, systemen, verhoudingen, invloed, consequenties: een goed bestuurder overziet alle dynamiek en durft daarbinnen te handelen.

 

Kim legt uit hoe ze in Boardroom Dynamics daarop inspeelt en waarom deelnemers deze module energiek en met veel nieuwe inzichten verlaten.

 

Honger

“Er is steeds meer honger naar kennis van dynamiek en communicatie in de bestuurskamer. In de afgelopen tien jaar zie ik echt een verandering in de groepen die deelnemen aan de governance opleiding. De verhouding tussen mannen en vrouwen is inmiddels bijna gelijk, er doen verschillende leeftijdsgroepen mee, de branches waar deelnemers vandaan komen zijn divers en ook de communicatiestijlen veranderen. Toen we startten met deze module moesten we deelnemers veelal nog overtuigen van het belang van Boardroom Dynamics. Inmiddels is de samenleving veranderd en de bestuurscultuur ontwikkelt zich mee. Er is meer openheid, meer aandacht voor het vak en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de toezichthouder. En de kennis van gedrag en verhoudingen neemt enorm toe.“

 

Spiegeltheater

“Mijn vak is modereren, maar ik ben begonnen in het theater. Als student Theater en Drama in Utrecht was ik al fan van het Werktheater. Zij maakten voorstellingen voor organisaties die over de mensen zelf gingen. Er was iemand die het gesprek met het publiek leidde en naar aanleiding van dat gesprek speelden de acteurs een scène. Op een dag mocht ik die gespreksleider zijn en dat vond ik werkelijk het einde. Ik had mijn plek gevonden. Alles kwam bij elkaar: interviewen, entertainen, mooie verhalen vertellen, mensen betrekken, debat. Zelf richtte ik hierdoor geïnspireerd het Spiegeltheater op en dat bestaat nog steeds. Theater beschouw ik nog steeds als een prachtig middel, waar ik veel gebruik van maak. Verder heb ik me in de loop der jaren geschoold en bekwaamd in onder andere communicatie- en interviewtechnieken, psychodrama, teamrollen en systemisch denken”.

 

Boardroom Dynamics

“In Boardroom Dynamics werken we altijd met situaties waar bestuurders en toezichthouders werkelijk in terecht komen. We baseren ons op daadwerkelijke ervaringen, verhalen, actuele gebeurtenissen of casuïstiek van de deelnemers en richten ons daarbij op de dynamiek van de betreffende situatie. Welke systemen herkennen we in de situatie, wat zijn de machtsstructuren, welke gedragsstijlen zijn dominant, zijn er spanningen of bondjes, hoe communiceren betrokkenen met elkaar? Wie heeft en neemt welke invloed en wat zijn daarvan de consequenties? Hoe mensen elkaar kunnen verstaan en kunnen misverstaan is behoorlijk universeel. Elkaar daarin spiegelen, samen de bestaande dynamiek afpellen en ook oefenen met nieuw gedrag is ontzettend leerzaam. Wat is er precies aan de hand in deze situatie? Wat gebeurt er met de onuitgesproken informatie? Wat speelt er aan de rand van het blikveld?”

 

Regiemodel

“Ik heb de workshop ontwikkeld met Arjan Kindermans en modereer die afwisselend met hem, Loes Wouterson of Peter Berkhout. Heel graag werken we met het zogenaamde regiemodel, dat we steeds verder ontwikkelen. We kiezen een situatie en maken die inzichtelijk met een scène. Vervolgens hebben we daar een goed gesprek over met de groep en proberen we, op basis van aanwijzingen, allerlei varianten om te ontdekken wat dat betekent voor de dynamiek. Dat is zo leerzaam, omdat duidelijk wordt dat niemand de wijsheid in pacht heeft. Er is een scène die we al tien jaar gebruiken, steeds slechts licht aangepast aan de actualiteit, en die onveranderd effectief is. Nog steeds krijgen we nieuwe visies of aanwijzingen van deelnemers aangereikt, die we uitproberen en waar we samen met de groep op reflecteren. Uiteindelijk is dat waar het ook in de boardroom om gaat: onderzoeken, proberen, reflecteren, leren. Zelfspot kan daar erg bij helpen. We modderen immers allemaal soms maar wat aan en ook dat is leerzaam”.

 

Intensief en energiek

“We werken met situaties over van mening veranderen, publieke opinie, beloningen, noem maar op. Daarnaast reiken we theorieën en methoden aan. Hoewel de module zeer intensief is sluiten we het dagdeel meestal vol energie af. Er is veel lol, interactie en we schakelen snel. Ik probeer de module meestal ook licht te houden.  De deelnemers zijn in het algemeen mensen met brede belangstelling die ergens voor staan en lef hebben. Dat maakt ze leuk en energiek. Ze komen uit diverse hoeken, zijn slim, reeds ervaren en hebben een bovengemiddeld ontwikkeld gevoel voor humor. Ik kan meteen voluit met ze werken, in onderling vertrouwen.”

 

Een wereld die groter is dan jezelf

“ Mensen worden tegenwoordig bestuurder of toezichthouder omdat ze iets willen toevoegen aan de wereld, ze hebben groeiende zelfkennis en zijn open. Dat heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de opleiding. Tegelijkertijd daagt de opleiding deelnemers uit de bestuurscultuur aan te passen, steeds meer maatschappelijke waarde te creëren. Zo worden zowel het niveau van het bestuur als het niveau van de opleiding steeds hoger, met een positief effect op de wereld. Met Boardroom Dynamics probeer ik daaraan een pietsje bij te dragen door deelnemers in te laten zien dat iedereen onderdeel is van een systeem. Als er iets mis gaat is niet één individu verantwoordelijk: die situatie betreft iedereen die erbij betrokken is. Neem het voorbeeld van een tirannieke voorzitter. Is die schuldig aan het slechte verloop van een besluitvormingsproces of is de bestuurder die daar niks van zegt net zo verantwoordelijk? Iedereen vervult een functie in een systeem. Boardroom Dynamics helpt de blik te verleggen van het individu naar het systeem. Wat is ieders rol daarin?”.

 

 

In de  Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders van Wagner & Company wordt toezichthoudend Nederland opgeleid. De opleiding, de docenten en de deelnemers groeien mee met de ontwikkelingen die zich in de samenleving voordoen. Wil jij als bestuurder klaar zijn voor de toekomst, daadwerkelijk waarde creëren en kennis en ervaring aangereikt krijgen van de beste opleiders, zoals Kim Coppes? Wil je op en top fit zijn om de dynamiek in de boardroom te doorgronden en vaardigheden en durf te ontwikkelen om volle verantwoordelijkheid te nemen binnen dat systeem? Vraag de brochure aan, neem contact op met programma-expert Daniël Folkersma of schrijf je direct in.

Brecht van der Ende
Brecht van der Ende
Manager Graduate School
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen