Leen de Waal | Ondernemerschap met Visie

Wagner & Company

Over ondernemerschap met visie
Een aan te leren drijvende kracht

Ondernemerschap is lange tijd gezien als een aangeboren kwaliteit. Een competentie dus die slechts de gelukkigen onder ons bezitten. Dat is jammer, want ondernemerschap is een drijvende kracht voor iedere samenleving. Inmiddels weten we dat die drijvende kracht heel concreet valt te benoemen en te ontleden. Het is veel grijpbaarder dan we vroeger dachten. Sterker nog, het is heel goed aan te leren. Bij Wagner kan dat in de Postgraduate Opleiding Ondernemerschap met Visie, waarvan ik de programmaleider ben.

 

Ondernemerschap ontleed
Om te begrijpen dat ondernemerschap valt te leren is het goed om eerst te kijken wat het eigenlijk precies inhoudt. Ik geef hier een eerste ontleding van het begrip: ondernemerschap betekent in essentie dat iemand de verantwoordelijkheid neemt om iets te realiseren dat van belang is voor een ander.

In een omgeving waarin sprake is van marktwerking gebeurt dat doordat klanten die door een ondernemer in hun behoeften worden voorzien bereid zijn daarvoor een vergoeding te betalen. Ondersteund door die vergoeding kan de ondernemer de activiteiten voortzetten of zelfs uitbreiden. Zodra de ondernemer niet meer in behoeften voorziet krijgt hij geen vergoedingen meer en zullen de activiteiten van de ondernemer stoppen. Op die manier regelt de samenleving als het ware vanzelf hoe ze op de beste manier in hun behoeften worden voorzien. In de klassieke economie is dit mechanisme de zogenaamd onzichtbare hand van de marktwerking.

In de publieke sector, het sociale domein dus, is in feite hetzelfde mechanisme van toepassing. De vergoedingen komen hier echter indirect bij de organisaties die ondernemerschap tonen terecht. Zolang burgers ervaren dat ze bij de diensten of producten van de organisatie baat hebben en tevreden zijn, zullen ze hun mandaat richting deze instantie verlengen. Deze kan zo in de behoeften van burgers blijven voorzien.

Samenvattend: ondernemerschap is kennelijk het mechanisme waarmee partijen ten opzichte van elkaar te kennen geven een wederzijds belang te ervaren.

 

Het leren toepassen van het mechanisme
Nu ik ondernemerschap voor het gemak in enkele zinnen heb teruggebracht tot de essentie kunnen we de stap maken naar het leren. Hoe concreter en grijpbaarder we ondernemen maken, hoe beter het valt aan te leren. Daarbij komt komt het er uiteindelijk op neer om keuzes te maken. Belangrijkste vraag: voor wie wil de organisatie relevant blijven? Op basis van het antwoord op die vraag werk je vervolgens aan de realisatie van die relevantie.

Dat betekent dat het aanleren van ondernemerschap begint met bewust en vooral anders kijken naar de omgeving. Voor ondernemerschap is het cruciaal om patronen te leren herkennen en daar toekomstige relevantie uit af te leiden. Zo kun je toekomstige behoeften voorspellen en om in die behoeften te voorzien de passende werkwijzen en technologieën inzetten. Het inrichten van een passend business- en verdienmodel en de zorg voor een adequate besturing maken de onderneming compleet.

 

Verbanden leren leggen die anderen niet zien
Visie impliceert dat je een beeld kunt ontwikkelen van een wenselijke toekomst voor alle partijen. Je ziet verbanden die anderen niet zien en realiseert zaken die mensen voor onmogelijk hielden. Zo creëer je toegevoegde waarde. Visieontwikkeling kun je leren door steeds alerter te worden op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Je traint jezelf om verbanden te ontdekken die anderen niet zien. De mogelijkheden die je door die verbanden ziet ontstaan voeg je samen tot een consistent verhaal waarmee je betekenis geeft aan de toekomst. Dat is de visie waarmee je anderen aan je bindt.

Ondernemerschap met Visie
Als je een visie hebt voor de toekomst en je ervaart de verantwoordelijkheid om die gewenste toekomst te realiseren heb je iets heel concreets voor handen waarvoor je je ondernemerschap kunt inzetten. Tijdens de reis naar die toekomst ontwikkel continu. In de opleiding Ondernemerschap met Visie help je jezelf op weg en ontdek je dat ook jij alle vaardigheden bezit om impact te genereren op een meer waardevolle samenleving.

Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen over ondernemerschap met visie. In de opleiding ontleden we de begrippen volkomen en krijg je allerlei gereedschappen aangereikt die je direct kunt testen in je eigen praktijk. Je leert parallel aan de activiteiten die je zelf onderneemt. Ik vertel je graag wat de opleiding voor jouw specifieke vraag en behoefte betekent. Bel of mail me gerust!

 

Leen de Waal

Programmaleider

 

 

Lysanne Eggens
Lysanne Eggens
Programma adviseur
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen