Philip Wagner | Ondernemerschap met Visie

Wagner & Company

Een bericht voor iedereen die voor zichzelf een opdracht ziet in de wereld van morgen

Graag wijs ik je op onze Post Graduate Opleiding Ondernemerschap met Visie. Omdat deze opleiding uniek is en omdat ik denk dat er dringend behoefte is aan een programma waarin je vanuit  je eigen werkcontext en in een korte doorlooptijd proactief gaat inspelen op pijlsnelle actuele veranderingen.

We zien allemaal dat de wereld is veranderd. De energietransitie, woningnood, vergrijzing, schaarste op de arbeidsmarkt bij ondermeer het  onderwijs, de  zorg en de politie, kansenongelijkheid, klimaatverandering: het was allemaal al gaande toen de pandemie uitbrak. Die pandemie maakt eens te meer duidelijk dat we een visie nodig hebben, een duidelijk beeld van hoe we waarde kunnen creëren voor de wereld van morgen. We kunnen niet wachten, we zitten middenin een breukvlak, en moeten nu een beeld vormen van dat wat er nog niet is: een wereld waarin we adequaat reageren op alle veranderingen.

Binnen onze maatschappij vindt ondertussen een verschuiving plaats van verantwoordelijkheden en taken. Er ontstaat een vacuüm omdat overheden verantwoordelijkheden als gevolg van onder andere de globalisering niet kunnen (of willen) nemen. Rondom organisaties en instellingen ontstaat ruimte voor ondernemerschap, vanuit vragen als: Hoe kunnen we als organisatie een waardevolle betekenis geven aan de grote vraagstukken die spelen? Hoe nemen wij verantwoordelijkheid  voor onze maatschappelijke omgeving? Hoe acteren we als publieke organisatie in de (pseudo)markt? Hoe leveren wij vanuit de markt, bijvoorbeeld door in te schrijven op een aanbesteding, een bijdrage aan de innovatie van de publieke infrastructuur. Onze opleiding biedt inspiratie om met op vernieuwing gericht ondernemerschap het vacuüm vullen.

Klassieke opleidingen lopen achter bij de extreme veranderingen die gaande zijn. Ook opleidingen die ‘learning on the job’ of zelfs ‘learning on the future job’ aanbieden kennen een tijdsvertraging. Wij bieden een opleiding waarin ‘learning parallel with the job’ aan de orde is. Om een crisis uit te komen moet je binnen de werkcontext, kortcyclisch en toekomstgericht ontwikkelen en opleiden. In Ondernemerschap met Visie zit niets overbodigs. Het vertrekpunt is de eigen ervaring, van waaruit door te leren van elkaar een beeld van de nabije toekomst wordt gevormd, dat direct bruikbaar is. We helpen mensen vóór in de bus plaats te nemen.

Refererend aan Joseph Schumpeter: innoveren is combineren. Met de Opleiding Ondernemerschap met Visie brengen we mensen bij elkaar vanuit bedrijven, maatschappelijke ondernemingen, publieke organisaties en overheden. Er is geen andere opleiding die op deze manier het ondernemerschap van individuen en organisaties helpt ontwikkelen. Ondernemen is een zeer sociale activiteit. Ondernemende mensen zijn 24 uur per dag overtuigd  dat ze de wereld iets te bieden hebben. Ons motto is niet voor niets: op weg naar een wereld die groter is dan jezelf.

Ik citeer Johan Cruyff: ‘Je hebt niets aan  loopvermogen, als je niet weet waarheen je moet lopen’. Wij helpen je een visie te vormen die je laat accelereren vanuit de situatie waarin je je op dit moment bevindt. Een beeld vormen over dat wat er nog niet is, is één, het ondernemend vermogen ontsluiten bij jezelf en bij anderen is twee,  aansluiting vinden in de dynamiek van je omgeving is drie. Ondernemerschap is een complexe competentie. Goed nieuws is dat die te leren is en zelfs een collectieve competentie binnen de organisatie kan worden.

Ontwikkel bij en met ons een vorm van leiderschap die zorgt dat jouw organisatie zich naadloos verbindt met de omgeving en daar direct waarde aan toevoegt. Na afronding heb je bovendien een Post Graduate diploma. Wij hebben 35 jaar ervaring, zijn een specialist in Executive Education en zijn een bestuurlijk strategisch adviesbureau. Wij weten wat er speelt, in binnen- en buitenland. Wij vinden dat we een opdracht hebben in de wereld van morgen. En we nodigen iedereen die een organisatie leidt, verandert of opricht uit om samen met ons, in een gezamenlijk leerproces, daar vorm aan te geven.

Hartelijk dank voor je aandacht.

 

Philip Wagner

 

 

 

Lysanne Eggens
Lysanne Eggens
Programma adviseur
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen