Ronald Duin | De wereld is niet simpel

Wagner & Company

Ronald Duin heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring als zelfstandig coach. Hij begon zijn loopbaan als interim manager in voornamelijk de financiële en facilitaire dienstverlening. Al snel merkte hij dat de wijze waarop mensen samenwerken en zich tot hun vak verhouden zijn voornaamste aandacht had. Zijn rol verschoof naar die van adviseur en sparring partner, waarna hij onvermijdelijk coaching als zijn centrale vak koos. Bij Wagner & Company is hij actief als kerndocent in de Coachopleidingen. Zelf volgde hij tal van opleidingen op het gebied van onder andere topcoaching, systemisch werken, deep democracy en duurzaamheid.

 

Zijn brede interesse en diepe betrokkenheid bij de samenleving zijn van grote toegevoegde waarde voor de Senior Practitioner Coachopleiding van Wagner, waarin deelnemers in negen maanden meesterschap in coaching ontwikkelen. In deze opleiding, die zowel Post-HBO geaccrediteerd als EQA gecertificeerd is door de Nederlandse Beroepsvereniging voor Coaches (NOBCO), zit de diepgang en nuance die volgens Ronald zo belangrijk is in een wereld die alles behalve simpel is.

 

Ronald neemt je alvast mee in een aantal perspectieven die in de opleiding aan de orde komen.

 

Transformatie

“Transformationeel coachen staat in deze opleiding centraal. Dat betekent coachen en werken vanuit de oorsprong van het ongewenste gedrag. We leren in verbinding te zijn met persoonlijke levenslijnen en ervaringen en te beseffen op welke wijze die bepalend zijn voor het eigen handelen. Aan de hand van die kennis kunnen we dat gedrag transformeren in gedrag dat toepasselijk is. Bij transformationeel coachen begeleid je een ontwikkeling van onbewust gedrag, naar herkend gedrag, naar bewust gedrag. Het gaat dus om diepe ontdekkingen van het eigen gedrag.”

 

Vrij en open in nieuwe situaties

“Het doel van transformationeel coachen is dat we in staat zijn als vrije mensen keuzes te maken. Vrijheid wil in deze zin zeggen: niet geconditioneerd door eerdere ervaringen of opvoeding in het verleden. Mensen kunnen van allerlei situaties last hebben, denk alleen al aan de omgang met collega’s, waarbij zaken als assertiviteit, moraliteit of de balans tussen werk- en privé aanleidingen kunnen zijn tot die last op de schouders. Wanneer je een vervelende situatie hebt meegemaakt kan die ervaring je onbewust sturen. De neiging om bepaalde situaties te vermijden of om juist altijd ja te zeggen kun je leren herkennen. Het inzicht dat dit gedrag komt door eerdere ervaringen maakt dat  je die ervaringen aan de zijlijn kunt plaatsen. Uiteindelijk lukt het nieuwe situaties steeds weer open tegemoet gaan.”

 

Ingrediënten van de opleiding

“Iedereen die dat wil is in staat tot een transformatie, iedereen kan dat bij zichzelf ontdekken. Reflectie is een cruciaal onderdeel van de opleiding. Je krijgt een spiegel voorgehouden en leert jezelf en je eigen gedrag zo goed kennen dat je optimaal in staat bent anderen te begeleiden in hun transformatie. Daarnaast krijg je een groot aantal theorieën, methoden en werkvormen aangereikt die je als basis meeneemt in je gereedschapskist. En vanzelfsprekend doe je veel praktijkervaring op en wordt er gewerkt met verschillende gastdocenten”.

 

De docent als instrument

“Mijn stijl van doceren is vrij rustig. Ik houd ervan om vanuit de visie en de grote lijnen te starten en van daaruit werkvormen en zaken uit te leggen. Als het nodig is ben ik doortastend, vasthoudend. Daarbij geldt altijd: de deelnemer heeft de regie en bepaalt hoe ver of diep we gaan. Ik beschouw mezelf als een instrument en help bij de ontwikkeling die de ander wil doormaken. Mijn favoriete thema’s zijn geweldloze communicatie en systemisch werken. Beide bieden zoveel diepgang en gelaagdheid. Kijken naar welke behoefte ergens onder ligt, vanuit heldere principes leren doorzien wat er wel en niet klopt: er valt zoveel ruimte te scheppen. Alle opties die deze benaderingen bieden worden in de opleiding gul gedeeld.”

 

Nuance

Wist je dat omgaan met lastige mensen een werkvorm is? In de praktijk blijkt dat ‘lastig’ vaak datgene is dat IK lastig vindt. Het is bijvoorbeeld iets dat je mist bij jezelf en bij de ander wel ziet, of andersom. Waar baseer je dat op? Hoe check je of je opvatting betrouwbaar is? Deel je je mening of stel je vragen? In de opleiding leer je alle zintuigen te gebruiken om te luisteren, te kijken, informatie te vinden en te delen, als basis voor nieuwe vragen. Lichaamshouding,  ademhaling, positie van de handen, oogopslag, de focus van een blik: steeds probeer je in alle subtiliteiten te ontdekken wat er gebeurt en dat te bevragen. Want één ding is zeker: de wereld is niet simpel en het is goed om naar de nuance te zoeken.”

 

Relevantie

“Als je me vraagt waarom deze opleiding van toegevoegde waarde is voor de wereld waarin we leven, is mijn antwoord nu: luisteren, het willen zien van wat we eigenlijk liever niet willen zien, daar ligt de relevantie. Alleen als je goed luistert naar de ander en samen het gesprek aangaat kun je elkaar leren kennen. Er zijn momenteel zoveel grote maatschappelijke vraagstukken actueel waarbij heel veel mensen zich helemaal niet bewust zijn van hoe alles daarbinnen werkt, wat eraan ten grondslag ligt of aan welke waarden het raakt. Vrij kunnen denken, onderzoekend en nieuwsgierig zijn naar wat er precies gebeurt is zo belangrijk om aansluiting en verbinding te maken. Daarna komt de volgende stap vanzelf.”

 

 

Wil jij een meester in transformationeel coachen worden? Een eigen transformatie doormaken en leren die in veiligheid en vol vertrouwen bij anderen te begeleiden? Wil je echt diep leren luisteren, kijken en je gereedschap vullen met een veelheid (50!) aan relevante visies, werkvormen en methoden? Ben je klaar voor de ontwikkeling van je praktijk als geregistreerd coach?  Vraag snel de brochure van de Senior Practitioner Coachopleiding aan, neem contact op met programma-expert Drs. Ingrid Huting of schrijf je direct in.

Brecht van der Ende
Brecht van der Ende
Manager Graduate School
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen