Kennisbijeenkomsten

Actuele ontwikkelingen

  • Algemeen
  • Praktische informatie
  • Faculty
  • Accreditatie

Kennisbijeenkomsten

 

Nederlandse Governance in internationaal perspectief.
Iedereen profiteert van internationalisering. En iedereen is verantwoordelijk

 

Steeds meer Nederlandse ondernemingen opereren in een internationale context. Of het nu gaat om stakeholders, toeleveranciers, investeerders of medewerkers: het spel wordt bijna nooit meer geheel binnen de eigen landsgrenzen gespeeld. Dat is niet schaalgebonden. Beursgenoteerde bedrijven, MKB en kleine lokale ondernemers begeven zich allemaal in meer of mindere mate in dit  krachtenveld.

 

In deze kennisbijeenkomst bespreken we wat de internationalisering van onze samenleving betekent voor goed bestuur. Hoe houdt je toezicht wanneer lokale en internationale economie steeds verder verstrengeld raken? Is het eigen controleapparaat toegerust om over landsgrenzen heen te kijken en wat is daarbij de invloed van cultuur? Heb je als bestuurder voldoende zicht op de reikwijdte van de organisatie? Hoe effectief is een bestuur dat bestaat uit meerdere nationaliteiten?

 

Kom naar de kennisbijeenkomst en laat je inspireren door twee ervaren inleiders. Aanschouw je onderneming vanuit een ander perspectief, ontwikkel nieuwe kennis en inzichten en wissel van gedachten met de rest van toezichthoudend Nederland.

 

Deze Kennisbijeenkomst is hybride georganiseerd. Dit betekent dat de bijeenkomst zowel fysiek als online te volgen is. We hebben binnen de richtlijnen van het RIVM beperkt plaats voor een fysieke ontmoeting. Je kunt bij je inschrijving een keuze maken. Indien de maximale aantallen voor de fysieke ontmoeting zijn bereikt, zullen wij je tijdig informeren. Het online volgen van de Kennisbijeenkomst is altijd mogelijk.

 

Praktische informatie

Programma

Het programma van 10 juni 2021 ziet er als volgt uit:

15.30-16.00 uur    (digitale) inloop en ontvangst door Sander Claassen
16.00-16.10 uur    Opening door Sander Claassen
16.10-17.00 uur    Bijdrage Frank Kunneman
17.10-18.00 uur    Bijdrage Philip Wagner
18.00 uur                Afsluiting

 

Voor deelnemers die fysiek aanwezig zijn is er tussen 18.00-19.00 uur gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Inleiding 1 – Verboden te navelstaren – Frank Kunneman

 

Of je nu opereert in een onderneming die een samenwerking is tussen bedrijven uit meerdere landen of lokaal onderneemt met één winkel: je hebt in nagenoeg alle gevallen te  maken met internationale transacties. Dat kunnen inkooporders zijn voor software uit China, arbeidsovereenkomsten met medewerkers uit Canada en de VS of contracten waarmee de fusie tussen jouw Nederlandse bedrijf en een Duitse en Italiaanse partner wordt bekrachtigd.

 

Hoe internationaler, hoe moeilijker – vooral in zwaar weer, is de ervaring van Frank Kunneman. De impact van culturele verschillen op de governance van een organisatie is niet zelden onderschat. Andere landen hebben andere voorkeuren voor governance- en organisatiemodellen. Tradities, beleefdheidsvormen, de omgang met leeftijd en gender, leiderschap, openheid en de mate waarin de omgeving wordt betrokken zijn allemaal voorbeelden van culturele elementen die tot fikse scheuren in organisaties kunnen leiden. Een goed bestuur is zich daarvan bewust, bereidt zich voor en treedt in dialoog.

 

Frank Kunneman beschouwt aan de hand van zijn eigen ervaringen hoe organisaties zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van de potentie van internationalisering. De casuïstiek die hij bespreekt kent zowel voorbeelden van falen als van succes. Zijn belofte is dat gedoe in internationale contexten oplosbaar of zelfs te voorkomen is. De oplossing? Prepareer je.  Frank Kunneman biedt hiertoe gereedschappen.

 

Inleiding 2 – Over de grenzen van de organisatie – Philip Wagner

 

De complexiteit van internationalisering binnen bedrijven is groot. Wanneer we ook de omgeving van de bedrijven betrekken, wordt die nog groter. Hoe houdt je toezicht op delen van de organisatie die opereren in een bestuurlijke, politieke en maatschappelijke context die niet de jouwe is? Hoe overzie je de hele keten en bewaak je internationaal de missie, visie en kernwaarden? Hoe ga je om met kritische externe bronnen in een ander land?

 

Als je wilt weten wat er gebeurt in de hele internationale keten moet je verder kijken dan de eigen achtertuin. Een toezichthouder doet zijn werk niet goed als die één op één een projectie is van de opvatting van het bestuur. Als toezichthouder ben je een goede gesprekspartner voor je bestuur als je de organisatie meer beschouwt als een open systeem en dus ook ontvankelijk bent voor andere bronnen en perspectieven. Dat geldt des te meer in internationale contexten.

 

Philip Wagner betoogt dat het klassieke controleapparaat van bestuurders en toezichthouders in internationale contexten niet voldoet. Sterker nog, dat er als vanzelf nieuwe vormen van toezicht ontstaan dankzij die internationale context. Die nieuwe vormen zijn een mix tussen intern en extern toezicht. En bronnen ten behoeve van dat externe toezicht liggen voor het oprapen, mits je ervoor open staat.

 

Locatie

Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam

 

Investering

 

De kosten voor deelname bedragen € 175, inclusief BTW.

 

Alumni van Wagner & Company programma’s kunnen met korting deelnemen:
Alumni zonder PE registratie: € 43,75, inclusief BTW (75% korting).
Alumni met PE registratie: € 131,25, inclusief BTW (25% korting).

 

Certificaat

 

Deelnemers met de wens tot PE registratie ontvangen na afloop van de Kennisbijeenkomst een certificaat van deelname.

Board Consultants

Prof. drs. Philip Wagner

Ondernemer met kennis

Faculty Members

Prof. mr. dr. Frank Kunneman

Koninkrijksgovernance

PE-punten

De Permanente Educatie punten die behaald worden met de Kennisbijeenkomst worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Deelname levert 2 PE-punten op bij erkenning door de beroepsgroep.

Specifieke PE-doelgroepen zijn: registeraccountants (interne/externe, MKB, overheids-, in business), financiële professionals, advocaten, notarissen, bestuurders van woningcorporaties, commissarissen met een PE verplichting vanuit de VTW en external auditors.

Wagner & Company voldoet aan de voorwaarden die Aedes, KNB, NBA, NOB, RB en VTW stellen aan de toekenning van PE-punten.

Intensiviteit type

Bijeenkomst

Startdata

10 juni 2021

Locatie

Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam

Schrijf je nu gemakkelijk online in

 ✓ Vul het formulier zorgvuldig in (gemiddeld 5 minuten).
✓ Je ontvangt een e-mail met je ingevulde gegevens.
✓ Je ontvangt binnen enkele werkdagen een officiële
bevestiging van je inschrijving.

Stel je vraag!

We streven ernaar je vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden. Toch liever bellen? +31 (0)85 – 016 13 00