Angelique Groot MMS

Verwondert zich in het landschap van de zorg

In de hal van Ziekenhuis Gelderse Vallei, waar ze strategisch marketeer is, kijkt Angelique Groot naar de stroom mensen waarvoor ze zich met veel enthousiasme inzet. Angelique noemt ze nooit patiënten, maar zorgconsumenten. Speciale aandacht heeft ze voor de minder zelfredzame zorgconsument, die ze gereedschappen gunt om regie over de eigen gezondheid te nemen, zoals toepassingen op het gebied van eHealth. Angelique bouwt bruggen tussen praktijk en beleid en tussen professies en disciplines. Ze gelooft in preventie en een focus op gezond leven. Met een achtergrond als verpleegkundige, docent en kwaliteitsadviseur en met een cum laude afgeronde MBA, leerde ze zich verwonderen om tot betere oplossingen te komen. Haar horen vertellen over een gezonde maaltijdservice, een Sports Valley en een robot die kinderen uitleg geeft over medicijnen inspireert om mee te doen.
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen