Maud Lankhorst | Trainersopleiding

Wagner & Company

Zet jezelf en anderen in beweging

 

Maud Lankhorst is kerndocent van onder andere de Trainersopleiding Post-HBO. In deze opleiding leer je in zes modules van steeds twee dagen hoe jij als transformationeel trainer het beste uit jezelf en uit anderen kunt halen. De opleiding is een mix van theorie, modellen, oefeningen en werkvormen, persoonlijke feedback, presentaties en veel oefenen. Een belangrijk onderdeel voor het examen is het ontwerpen van een eigen tweedaagse training.

 

Wat is transformationeel trainen? Waarom is deze opleiding relevant? Maud Lankhorst vertelt.

 

Transformationeel trainerschap

“Transformationeel trainen is het vanuit verbinding en vertrouwen motiveren, begeleiden en stimuleren van deelnemers in persoonlijke ontwikkeling. Het resultaat is dat deelnemers in staat zijn om het beste uit zichzelf te halen. Het is belangrijk om in de verschillende groepen waarbinnen jij beweegt jouw positie te herkennen en die (soms) bewust ook te kiezen. Denk bijvoorbeeld aan je positie in je organisatie of in je netwerken van familie, vrienden en sport. In deze training ontdek je dat wat al in je zit, jouw kwaliteiten en eigenschappen, dat die uniek zijn voor jou en dat je ze verder kunt ontwikkelen. Dat biedt je een goed fundament, waardoor je steviger in je schoenen komt te staan. Je krijgt meer zelfvertrouwen en zult dichter bij en vanuit jezelf bewegen in het leven. Je leert om steeds meer te vertrouwen op jouw gevoel en dat dat klopt. Dit maakt je krachtig als transformationeel trainer.”

 

Eigenaarschap.

“Een belofte van deze training is dat je hoofd, hart en handen beter weet te verbinden, dat die congruent zijn. Dat klinkt voor sommige mensen misschien wat zweverig, dat is het zeker niet. Door denken, voelen en doen met elkaar  in lijn te  brengen ontstaat meer balans en een gezonde manier van werken en leven. Ze kunnen niet zonder elkaar. Je leert authentiek in en voor een groep te staan en ontdekt gaandeweg precies wat jouw leerpunten zijn op de drie niveaus. Het gaat erom wat jij op de wereld wilt zetten. Daar ben jij zelf verantwoordelijk voor, niemand anders. Als je daar eigenaarschap over neemt en durft te zijn wie je bent, trek je mensen aan die bij jou passen. Dan klikt het, klopt het en past het, zoals ik dat noem. Van daaruit kun je anderen inspireren hetzelfde te doen.”

 

Maatwerk en echte situaties

“Wanneer ik ‘s ochtends onderweg ga naar een training weet ik nooit wat er die dag in een groep gaat bewegen. Ik weet wel dat er iets gaat gebeuren en dat dat voor deelnemers vaak de meest waardevolle ervaringen zijn. De grote lijnen van de training zijn helder. De leermomenten dienen zich echter aan op de trainingsdagen zelf, die zijn niet vast te leggen in een curriculum. We scheppen wel de voorwaarden waarbinnen dit mag en kan gebeuren binnen een veilige en vertrouwde setting. Ik lever maatwerk en schakel op basis van wat er ter plekke in de groep gebeurt. Indien nodig leg ik het programma stil en gebruik ik de situatie die zich voordoet als voorbeeld om te leren. Ik stem af op ieder individu. Dat is voor elke deelnemer het meest waardevol. Iedereen maakt een transitie door. Het gaat dus echt om voelen en ervaren. Ik laat je na zo’n moment ook bewust twee petten opzetten: die van deelnemer en die van trainer. Wat zou jij in deze situatie hebben gedaan als jij de trainer was? Iedere deelnemer ontwikkelt zich tijdens deze opleiding tot een unieke trainer met zijn of haar kwaliteiten en eigenschappen als kenmerk.”

 

Groepsdynamiek

“Groepsdynamiek is overal. Maar hoe werkt het en hoe belangrijk is het? Wat gebeurt er in die dynamiek, hoe verhoud jij je tot de groep en waardoor word je getriggerd? In organisaties zijn altijd mensen die bondjes sluiten, mensen die zich stil houden, mensen die aan stoelpoten zagen, mensen die zich gedragen als slachtoffer. Als dat lang genoeg duurt krijg je organisaties die gaan draaien op basis van het gedrag dat de overhand heeft. En dat komt zo’n organisatie vaak niet ten goede. Er komt dan een punt dat je je uit moet spreken, om iets te gaan doen. Met oprechtheid, vertrouwen, betrokkenheid en moed kun je ergens doorheen prikken, de groep (liefdevol) confronteren. Wanneer je denken, voelen en doen congruent zijn zul je ervaren dat jij je altijd en waar en wanneer nodig durft uit te spreken. Ervaring leert dat je vaak eerst een moedig gesprek met jezelf hebt te voeren voordat je dat met een ander kunt doen.”

 

Persoonlijk leiderschap voor iedereen

“Je leert jezelf in deze training uit te spreken, een ‘volledige boodschap’ te geven, door dichtbij jezelf te blijven. Dat is voor iedereen nuttig, of je nu directeur, manager, werknemer, trainer, coach of procesbegeleider bent. Deze opleiding is daarom niet alleen relevant voor trainers, maar voor iedereen die ergens leiding aan geeft, beweging wil creëren. Na de opleiding ben je in staat beter op je intuïtie te varen, ook in spannende situaties waarin je bijvoorbeeld te maken hebt met vooroordelen of confrontaties. Door van binnen naar buiten te werken, en uit te dragen wat je voelt en denkt en waar je voor staat, ontwikkel je je persoonlijke leiderschap.”

 

Wendbaarheid

“Er gebeurt zoveel om ons heen. Er zijn veranderingen in organisaties en vooral ook daarbuiten. Wanneer je niet oplet kan je daar heel onrustig en angstig van worden. En wanneer angst gaat regeren wordt het moeilijker om te bewegen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je zicht krijgt op je eigen positie en die dan ook inneemt. Het gaat om vragen als waar ben ik goed in, waar word ik blij van, waar kan ik op vertrouwen, waar sta ik voor? Iedereen wil in de basis graag een bijdrage leveren en gezien worden. Neem als voorbeeld een burnout. Vaak krijg je die wanneer je te lang bezig bent met werk waar jij je niet meer mee verbonden voelt. Het is van belang om op tijd dit soort signalen te herkennen en te acteren wanneer het niet goed met je gaat. Wanneer jij je hierover uit gaat spreken (moedig gesprek), zul je ervaren dat er andere mogelijkheden ontstaan. Wendbaarheid is het grootste goed in tijden van verandering”.

 

Eigen visie

“Een heel mooi onderdeel van de opleiding is het ontwerpen van een eigen training van twee dagen. Daarin komt alles samen. De visie en eigenheid van de deelnemer moeten terug komen in de training, middels een zelf gekozen thema. Van waaruit wil jij de training geven? Een mooi voorbeeld is dat van een analyticus die een training ontwierp met een draaiboek en schema waarin alles tot op de minuut was vastgelegd. Tot we een gesprek hadden over wat hem persoonlijk echt bezighield en hij zichzelf in het verhaal stopte. Hij gooide het roer volledig om. Heel waardevol. Hij hoefde daarbij niets af te leren, wel iets anders bij te leren en moed te tonen. Als je voor dergelijke transformaties open staat, zonder oordeel, dan gebeurt het gewoon.”

 

Wil jij door Maud liefdevol geconfronteerd worden met alle bronnen die al in je zitten? Wil jij leren hoe je op een persoonlijke manier en van binnenuit anderen in beweging kunt zetten en zo wezenlijke transformaties in organisaties en/of jezelf teweeg kunt brengen? Neem contact op met Drs. Ingrid Huting, de programmamanager van deze opleiding.

 

Lysanne Eggens
Lysanne Eggens
Programma adviseur
© Copyright Wagner & Company 2023 Gebouwd door Saam' uit Groningen