Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Dynamiek tussen bestuur en toezicht

 • Algemeen
 • Curriculum
 • Kwalificatieprofiel
 • Data & Locaties
 • Praktische informatie
 • Faculty
 • Accreditatie
 • Alumninetwerk

Governance Opleiding voor Commis­sarissen & Bestuurders

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

De Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders beslaat 12 dagdelen. Er zijn 3 varianten:

 • Regulier: 6 dagen binnen 6 weken, 1 dag per week.
 • Intensive: 5 dagen en avonden binnen 2 weken.
 • High Intensive: 5 dagen en avonden binnen 1 week.
“De Governance Opleiding heeft mij geholpen om mijn blik van bestuurder te wijzigen in die van een toezichthouder. Een belangrijke verantwoordelijkheid met veel voetangels en klemmen. Maar ook een versterking voor een organisatie, mits goed ingevuld. De veranderende insteek van good governance vraagstukken en de balans tussen betrokkenheid en geëngageerdheid enerzijds en voldoende distantie en rolvastheid anderzijds. In een rijk gemêleerde groep kwam dit goed aan bod.”
Drs. Sjaak Kraanendonk
Voormalig CEO Spar Nederland BV

WAT DEZE OPLEIDING JE BRENGT:

 • Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
 • Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
 • Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
 • Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
 • Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner & Company.

Voor wie

De Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders is bedoeld voor commissarissen / toezichthouders en diegenen die vanuit hun jarenlange bestuurlijke ervaring de stap willen maken naar een toezichthoudende rol. De opleiding is ook waardevol voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen voornamelijk uit het Nederlandse en internationale bedrijfsleven en daarnaast ook uit de (semi) publieke sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend

Curriculum

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 • Good Governance
 • De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
 • Regelgeving en codes
 • Strategie en control
 • Risicomanagement
 • Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Integriteit in bestuurlijke processen
 • Reputatie
 • Financieel toezicht en waardebepaling
 • Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics

“De nieuwe generatie toezichthouders is beter in staat om verbinding te maken met de wereld om haar heen. De Governance Opleiding heeft de benodigde kennis en tools gegeven om mijn bestuurlijke kwaliteiten optimaal te benutten, rekening houdend met de belangen van alle stakeholders. Dit betekent voor mij adequaat toezicht houden in tijden dat de wereld met je meekijkt en tussen de ‘old boys’ je mannetje staan.”

Mr. Hester Bais Lid RvT AVROTROS en advocaat BAIS Legal B.V.

Kwalificatieprofiel voor de commissaris

Onderstaande tekst is bedoeld om als referentiemodel te dienen voor het kwalificatie profiel van een commissaris* zoals deze wordt opgeleid in de postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders.

*Commissaris kan in deze tekst ook worden gelezen als toezichthouder.

 

Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

 • Het houden van toezicht
 • Het zijn van werkgever
 • Het geven van advies
 • Het zijn van ambassadeur

 

In de Governance Opleiding bieden wij de deelnemer inzicht in deze rollen en de daarmee verbonden processen door de volgende kennisdomeinen te behandelen:

 • Ecologische, demografische, sociaal economische en digitale transities en hun effect op de rol en positie van de commissaris
 • Het stelsel van governance en de positie van de toezichthouder daarbinnen
 • Extern en intern toezicht
 • Professioneel werkgeverschap
 • Wetgeving, codes, statuten en reglementen
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
 • De betekenis van good governance
 • Ethiek; het benutten van morele hulpbronnen en integriteit in bestuurlijke processen
 • Board dynamics
 • Reputatie en communicatie vanuit de rol van commissaris
 • Inzicht in de praktijk van het toezichthouden
 • Financiële verantwoordelijkheid van toezichthouders

Wanneer is een commissaris geschikt?

 

Inzicht in de kwaliteiten van de Raad van Commissarissen** als orgaan, maar ook in de kwaliteiten van de individuele commissaris is een belangrijke basis voor zelfreflectie. Dit is een wezenlijke stap in het streven naar good governance. De aanwezige kwaliteiten dienen zich ook te verhouden tot de strategische organisatiedoelstellingen.

** Raad van Commissarissen kan in deze tekst ook worden gelezen als Raad van Toezicht.

 

Het samenstellen van een zogenaamde skill matrix (1) dient altijd gerelateerd te worden naar de specifieke context van een organisatie én naar de fase van ontwikkeling waar zij zich in bevindt. Een start-up heeft mogelijk andere skills in haar Raad van Commissarissen nodig dan een grote industriële organisatie. Het samenstellen van kwaliteiten dient altijd gericht te zijn op het creëren van lange termijn waardecreatie. (2)

 

Om een goed profiel voor een Raad van Commissarissen te definiëren dient aandacht te worden besteed aan criteria als kennis, ervaring, vaardigheden, attituden en drijfveren.

 

Voorbeelden zijn:

 • Executive en non-executive ervaring
 • Branche ervaring of kennis
 • Persoonlijk leiderschap en vermogen om in een team te functioneren
 • Maatschappelijk engagement
 • Strategisch denkvermogen
 • Geografische kennis van het werkgebied
 • Specifieke vakkennis, zoals:
  • Accounting
  • Kapitaal beheer
  • Finance
  • Fiscaliteit
  • Risk management
  • Legal
  • Digitalisering
  • Security
  • Innovatie
  • Kwaliteit en veiligheid
  • Human resource management
  • Sustainability
  • Publiek domein
  • Communicatie en marketing

 

Bovenstaande lijst is niet compleet en iedere Raad van Commissarissen dient zich goed te oriënteren op mogelijk andere relevante, specifiek op de organisatie gerichte, criteria. Daarnaast is het van belang om naar diversiteit en combinatie van de profielen in de Raad van Commissarissen te kijken. Niet alle criteria hoeven namelijk in één rol vertegenwoordigd te zijn.

 

Zijn er ‘persoonlijke kwaliteiten’ te definiëren voor een commissaris?

 

Wij vinden van wel en om je te helpen te bepalen of een commissariaat bij je past heeft Wagner & Company een aantal kwaliteiten gedefinieerd waarover je dient te beschikken of welke je (verder) kunt ontwikkelen. Deze zijn gebaseerd op eigen praktijkervaring.

 

 1. Je dient te beschikken over een ontwikkeld omgevingsbewustzijn
 2. Je dient onbevooroordeeld te kunnen luisteren
 3. Je bent in staat toekomstgericht en exploratief te denken (gericht op lange termijn waardecreatie)
 4. Je hebt bestuurlijk inzicht
 5. Je beschikt over een analytisch vermogen
 6. Je bent in staat je (eigen) morele hulpbronnen aan te spreken. (3)
 7. Je bent mentaal weerbaar
 8. Je stelt wezenlijke vragen
 9. Je handelt rolvast
 10. Je bent in staat tot zelfrelativering
 11. Je komt graag tot onafhankelijke oordeelsvorming
 12. Je stelt het gemeenschappelijk belang boven jouw eigen belang
 13. Je hebt een hoge mate van zelfreflectief vermogen
 14. Je hebt inzicht in je eigen drijfveren
 15. Je geeft invulling aan ‘dienend leiderschap’

 

Opleidingskwalificaties Governance Opleiding

 

 • Je hebt een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance en je kunt deze kennis toetsen aan jouw praktijk
 • Je kunt de kennis over de disciplines waarvoor je verantwoordelijk bent inzetten in je dagelijkse praktijk
 • Je bent je bewust van de verschillende rollen en wanneer en hoe deze in te zetten
 • Je hebt verdiepende inzichten verkregen in je eigen drijfveren als commissaris
 • Je hebt de juridische kaders helder van de toezichtspraktijk
 • Je bent in staat risico’s in jouw organisatie te adresseren en te beoordelen
 • Je kunt reflecteren op je eigen ethische dilemma’s en deze bespreekbaar maken met anderen
 • Je kent de financiële aspecten die van belang zijn in het toezichthouden
 • Je hebt een visie op de verhouding tussen bestuurders, toezichthouders en stakeholders
 • Je kunt complexe vraagstukken duiden en er het voortouw in nemen
 • Je hebt een ontwikkeld inzicht in de zachte kanten van het bestuur en toezicht
 • Je hebt vaardigheid om te interveniëren
 • Je bent in staat om te reflecteren op je eigen rol
 • Je hebt zicht gekregen op welke ‘must have’ kwaliteiten je verder dient te ontwikkelen

 

Tijdens het intakegesprek, voorafgaand aan jouw deelname, zal onze programmamanager t.b.v. het voorgenomen leerproces de relevantie en bereikbaarheid van de bovenstaande kwaliteiten, kennis en vaardigheden met jou te verkennen. Om zo het persoonlijk proces van reflectie als onderdeel van governance te starten.

 

Download kwalificatieprofiel

 

(1) Good Governance Guide, Governance Institute of Australia; Creating and disclosing a board skills matrix.
(2) Het creëren van lange termijn waardecreatie (Belangrijk principe uit de Nederlandse Corporate Governance Code 2016).
(3) Kunneman H, Voorbij het dikke – ik, Humanistic University Press, derde druk, januari 2009, ISBN 9789088500275

Bijeenkomsten

vrijdag 04 juni 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 11 juni 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 18 juni 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 25 juni 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 02 juli 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 09 juli 2021 09:30 – 17:00

Diner parlant

vrijdag 09 juli 2021 18:00 – 19:00

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

donderdag 01 juli 2021 18:00 – 19:00

Meetinghouse, Dordrecht

Bijeenkomsten

maandag 12 juli 2021 09:30 – 21:30

dinsdag 13 juli 2021 09:30 – 18:15

woensdag 14 juli 2021 09:30 – 17:00

donderdag 15 juli 2021 09:30 – 21:30

vrijdag 16 juli 2021 09:30 – 17:00

Diner parlant

vrijdag 16 juli 2021 18:00 – 21:00

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

woensdag 14 juli 2021 18:00 – 21:00

Landgoed Duin en Kruidberg, Santpoort

Bijeenkomsten

donderdag 26 augustus 2021 09:30 – 17:00

donderdag 02 september 2021 09:30 – 17:00

donderdag 09 september 2021 09:30 – 17:00

donderdag 16 september 2021 09:30 – 17:00

donderdag 23 september 2021 09:30 – 17:00

donderdag 30 september 2021 09:30 – 17:00

Diner parlant

donderdag 30 september 2021 18:00 – 21:00

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

woensdag 22 september 2021 18:00 – 21:00

Buitensociëteit, Groningen

Bijeenkomsten

maandag 30 augustus 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 03 september 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 10 september 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 17 september 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 24 september 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 01 oktober 2021 09:30 – 17:00

Diner parlant

vrijdag 01 oktober 2021 18:00 – 21:00

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

donderdag 23 september 2021 18:00 – 21:00

Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam

Bijeenkomsten

vrijdag 24 september 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 01 oktober 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 08 oktober 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 15 oktober 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 22 oktober 2021 09:30 – 17:00

maandag 22 november 2021 09:30 – 17:00

Diner parlant

vrijdag 05 november 2021 18:00 – 21:00

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

donderdag 21 oktober 2021 18:00 – 21:00

Kasteel Limbricht, Limbricht

Bijeenkomsten

dinsdag 12 oktober 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 29 oktober 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 05 november 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 12 november 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 19 november 2021 09:30 – 17:00

donderdag 25 november 2021 09:30 – 17:00

Diner parlant

donderdag 25 november 2021 18:00 – 19:00

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

donderdag 18 november 2021 18:00 – 19:00

Kasteel de Wittenburg, Wassenaar

Bijeenkomsten

maandag 08 november 2021 09:30 – 21:30

dinsdag 09 november 2021 09:30 – 21:30

woensdag 10 november 2021 08:30 – 17:00

dinsdag 16 november 2021 09:30 – 21:30

woensdag 17 november 2021 09:30 – 17:00

Diner parlant

woensdag 17 november 2021 18:00 – 19:00

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

maandag 15 november 2021 18:00 – 19:00

Landgoed Rhederoord

Bijeenkomsten

vrijdag 12 november 2021 17:30 – 21:30

zaterdag 13 november 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 19 november 2021 17:30 – 21:30

zaterdag 20 november 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 26 november 2021 17:30 – 21:30

zaterdag 27 november 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 03 december 2021 17:30 – 21:30

zaterdag 04 december 2021 09:30 – 17:00

Diner parlant

zaterdag 04 december 2021 18:00 – 21:00

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

vrijdag 26 november 2021 13:45 – 17:00

Karel V, Utrecht

Bijeenkomsten

vrijdag 10 december 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 17 december 2021 09:30 – 17:00

vrijdag 14 januari 2022 09:30 – 17:00

vrijdag 21 januari 2022 09:30 – 17:00

vrijdag 28 januari 2022 09:30 – 17:00

vrijdag 04 februari 2022 09:30 – 17:00

Diner parlant

vrijdag 04 februari 2022 18:00 – 21:00

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

woensdag 27 januari 2021 18:00 – 21:00

Grote Kerk

Bijeenkomsten

donderdag 16 december 2021 09:30 – 17:00

donderdag 13 januari 2022 09:30 – 17:00

donderdag 20 januari 2022 09:30 – 17:00

donderdag 27 januari 2022 09:30 – 17:00

donderdag 03 februari 2022 09:30 – 17:00

donderdag 10 februari 2022 09:30 – 17:00

Diner parlant

donderdag 10 februari 2022 18:00 – 21:00

Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht

dinsdag 02 februari 2021 18:00 – 21:00

Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam

Praktische Informatie

 

Programma specificaties

 

De Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders beslaat 12 dagdelen. Er zijn 3 varianten:

 

 • Regulier: 6 dagen binnen 6 weken, 1 dag per week.
 • Intensive: 5 dagen en avonden binnen 2 weken.
 • High Intensive: 5 dagen en avonden binnen 1 week.

 

De opleiding start 13 keer per jaar op 11 verschillende locaties verspreid door het land.

 

Er wordt een extra Workshop basisbegrippen Financieel Toezicht aangeboden. Deze workshop is optioneel. De opleiding wordt afgesloten met een feestelijk diner parlant alwaar de certificaten worden uitgereikt.

 

Type educatie: Postacademisch

 

Investering

 

Cursusgeld: € 4.950, inclusief begeleiding op de opleidingslocatie, digitaal kennisplatform en exclusief arrangementskosten, boeken en BTW.

 

Arrangementskosten:
6-daagse (regulier) Amsterdam, Baarn, Beetsterzwaag, Den Dolder, Dordrecht, Groningen, Maastricht, Ommen, St. Michielsgestel, Utrecht en Studio Wagner & Company (digitaal) : € 695, exclusief BTW.*
6-daagse (regulier) Den Haag: € 995, exclusief BTW.*
Het 6-daagse arrangement omvat alle lunches, het afsluitende diner en de verzorging op locatie.

5-daagse  Santpoort (high intensive): € 785, exclusief BTW.*
5-daagse  Brummen en Arnhem (intensive): € 860, exclusief BTW.*
Het 5-daagse arrangement omvat alle lunches, diners en de verzorging op locatie.

 

Boeken: ca. € 200

 

Facultatief: Basisbegrippen Financieel Toezicht: € 350, exclusief BTW.

 

*Voor zowel de 5-daagse als de 6-daagse geldt dat eventuele overnachtingen niet zijn inbegrepen en door de deelnemers zelf gereserveerd dienen te worden.

 

Fiscale aftrek voor studiekosten & rentevrije financieringsregeling

 

Je kunt als zelfstandig ondernemer of als werknemer altijd gebruik maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten. Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op je inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Daarnaast biedt Wagner & Company de mogelijkheid een financieringsregeling, vrij van renteheffing, af te sluiten.

 

Postgraduate diploma

 

Tijdens het diner parlant van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders ontvang je een postgraduate diploma. Mocht je deelgenomen hebben aan de facultatieve module Basisbegrippen Financieel Toezicht, dan wordt dit aanvullende certificaat je na afloop van de opleiding separaat toegezonden.

 

“De Governance Opleiding geeft je niet zozeer altijd maar pasklare antwoorden, het zet je enorm aan het denken over de breedte van je verantwoordelijkheden. De case studies en de ervaringen van de docenten en mededeelnemers zijn erg waardevol en prikkelen je om je gezichtsveld te verbreden.”

Job ten Berge

CFO OCI Nitrogen

Faculty Members

Annelies Ibes

Gefascineerd door de interactie tussen mensen

Faculty Members

Arjan Kindermans

Cultuurveranderaar

Faculty Members

Dr. Bert van de Ven

Laat anderen denken over het eigen denken

Faculty Members

Dr. ing. Arjen Verhoeff

Specialist in de werkgeversrol van de bestuurder

Faculty Members

Drs. Frank van Egeraat RC FRM

Integer, accuraat en flexibel

Faculty Members

Drs. Koos Parie

Biedt een brede blik op besturen

Faculty Members

Drs. Mieke Pigeaud RC

Veelzijdig in financiën

Faculty Members

Edwin van Staden

Maakt bestuurlijke risico’s tastbaar

Faculty Members

Gerard Erents RA

Zo simpel als alleen een meester kan zijn

Faculty Members

Henk Boeschoten

De man die verdiept

Faculty Members

Kim Coppes

Dynamiek en een vleugje theater

Faculty Members

Loes Wouterson

Zet theatrale middelen in om interactief te leren

Faculty Members

Michiel Zeegers

Helpt dingen durven doen

Faculty Members

Mr. Christine van den Berg

Weet alles van governance hygiëne

Faculty Members

Peter Berkhout

Creëert aansprekende leersituaties

Faculty Members

Faculty Members

Prof. dr. Wim Dubbink

Kantiaanse duider van bedrijfsethiek

Board Consultants

Prof. drs. Philip Wagner

Ondernemer met kennis

Faculty Members

Prof. mr. dr. Frank Kunneman

Koninkrijksgovernance

Faculty Members

Rosetta Drenth

Zet zichzelf in als instrument om anderen te laten leren

Accreditatie

PE-punten

De Permanente Educatie punten die behaald worden met de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Deelname levert 36 PE-punten op bij erkenning door de beroepsgroep.

Specifieke PE-doelgroepen zijn: registeraccountants (interne/externe, MKB, overheids-, in business), financiële professionals, IT professionals, advocaten, notarissen, bestuurders van woningcorporaties, commissarissen met een PE verplichting vanuit de VTW en external auditors.

Wagner & Company voldoet aan de voorwaarden die Aedes, KNB, NBA, NOB, RB en VTW stellen aan de toekenning van PE-punten.

“Zeer praktisch en goed georganiseerde Governance Opleiding waar ik veel van heb opgestoken. Een meer dan goede aanvulling op mijn kennis en ervaring als advocaat en lokaal politicus.”
Mr. Ronnie Eisenmann  Managing partner Lawoffice Eisenmann & Ravestijn

Alumninetwerk

Kennisbijeenkomsten

Vier keer per jaar komen alumni van de Wagner & Company programma’s bij elkaar tijdens een Kennisbijeenkomst. Nadrukkelijk zijn ook andere geïnteresseerden in dit onderwerp welkom. De kennisbijeenkomsten leveren 2 PE punten op bij erkenning door jouw beroepsgroep.

Meer informatie over de Kennisbijeenkomsten vind je hier.

 “Als financieel directeur en RA heb ik de Governance Opleiding als zeer professioneel ervaren. Met name omdat je in toezichthoudende functies meer nodig hebt dan alleen financiële kennis. Kennis van de bestuurlijke omgeving in al haar facetten, en dan voornamelijk de invalshoek van de toezichthouder daarin, is onontbeerlijk. Kennis die goed wordt aangereikt in de Governance Opleiding”

Sytze Marseille RA

Financieel directeur

Intensiviteit type

Parttime

Startdata

04 juni 2021

Kosten

€ 4950

Locatie

Meerdere locatie's

Vraag nu de online brochure aan

✓ Binnen enkele ogenblikken in je mail.
✓ Uitgebreide informatie over de opleiding.
✓ Op je gemak doorlezen wat onze opleiding
zo bijzonder maakt.

Schrijf je nu gemakkelijk online in

 ✓ Vul het formulier zorgvuldig in (gemiddeld 5 minuten).
✓ Je ontvangt een e-mail met je ingevulde gegevens.
✓ Je ontvangt binnen enkele werkdagen een officiële
bevestiging van je inschrijving.

Stel je vraag!

We streven ernaar je vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden. Toch liever bellen? +31 (0)85 – 016 13 00