Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Dynamiek tussen bestuur en toezicht

 • Algemeen
 • Curriculum
 • Kwalificatieprofiel
 • Data & Locaties
 • Praktische informatie
 • Faculty
 • Accreditatie
 • Alumninetwerk

Governance Opleiding voor Commis­sarissen & Bestuurders

 

Governance staat in het brandpunt van maatschappelijk ontwikkeling, dat heeft direct invloed op het functioneren van bestuurders en toezichthouders. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden het handelen van de bestuurder en toezichthouder. Zodoende worden aan bestuurders en toezichthouders hoge eisen gesteld. De kwalificaties daarvoor biedt de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders. Belangrijke onderwerpen zijn; board dynamics , de spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen, stakeholdersdialoog, de opkomst van externe toezichthouders en het belang van reputatie.

 

De opleiding biedt een helder inzicht in de diverse rollen van de commissaris en bestuurder zowel in de context van de private als de (semi) publieke omgeving.

 

De Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders beslaat 12 dagdelen. Er zijn 4 varianten:

 

 • Regulier: 6 dagen binnen 6 weken, 1 dag per week
 • Intensive: 5 dagen en avonden binnen 2 weken
 • High Intensive: 5 dagen en avonden binnen 1 week
 • Weekend: 4 vrijdagavonden en zaterdagen

 

Deze Governance opleiding geeft toegang tot een interessant netwerk. Wij starten iedere maand op één van onze twaalf inspirerende locaties verspreid over Nederland.

 

Wagner & Company bestaat ruim 35 jaar en bezit nationale en internationale erkenningen. De Governance opleiding telt ruim 2000 gediplomeerden werkzaam in uiteenlopende beroepsgroepen en sectoren in binnen- en buitenland.

 

 

In gesprek met Wagner

Tijdens deze videosessie krijgt u de mogelijkheid om alle eventuele vragen aan programma expert Jildou Jongman te stellen.
De sessies vinden plaats op de volgende momenten:

6 juli  – 17:00 tot 18:00 uur

4 augustus – 17:00 tot 18:00 uur

 

Aanmelden

 

 

“De Governance Opleiding heeft mij geholpen om mijn blik van bestuurder te wijzigen in die van een toezichthouder. Een belangrijke verantwoordelijkheid met veel voetangels en klemmen. Maar ook een versterking voor een organisatie, mits goed ingevuld. De veranderende insteek van good governance vraagstukken en de balans tussen betrokkenheid en geëngageerdheid enerzijds en voldoende distantie en rolvastheid anderzijds. In een rijk gemêleerde groep kwam dit goed aan bod.”
Drs. Sjaak Kraanendonk
Voormalig CEO Spar Nederland BV

WAT DEZE OPLEIDING JE BRENGT:

 • Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance
 • Kennis van de relevante disciplines en -verantwoordelijkheden
 • Rol bewustzijn in de dynamiek tussen commissaris, bestuurder en stakeholders
 • Deelname aan het alumninetwerk van Wagner & Company
 • Toegang tot het Register Certified Boardmember

Voor wie

De Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders is bedoeld voor commissarissen / toezichthouders en diegenen die vanuit hun jarenlange bestuurlijke ervaring de stap willen maken naar een toezichthoudende rol. De opleiding is ook waardevol voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten, accountants, controllers en mediators. Deelnemers komen voornamelijk uit het Nederlandse en internationale bedrijfsleven en daarnaast ook uit de (semi) publieke sector.

Deze diversiteit is zeer verrijkend

Curriculum

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 • De verschillende rollen van de commissaris; toezichthouder, werkgever, adviseur en ambassadeur
 • Good Governance
 • Aansprakelijkheid voor toezichthouders en bestuurders
 • Board dynamics
 • Wetgeving, codes en statuten
 • Maatschappelijke context van governance
 • De impact van digitalisering
 • Risicomanagement
 • Financieel toezicht
 • De rol van de externe toezichthouder
 • Integriteit in bestuurlijke processen
 • De reputatie van de commissaris

“De nieuwe generatie toezichthouders is beter in staat om verbinding te maken met de wereld om haar heen. De Governance Opleiding heeft de benodigde kennis en tools gegeven om mijn bestuurlijke kwaliteiten optimaal te benutten, rekening houdend met de belangen van alle stakeholders. Dit betekent voor mij adequaat toezicht houden in tijden dat de wereld met je meekijkt en tussen de ‘old boys’ je mannetje staan.”

Mr. Hester Bais Lid RvT AVROTROS en advocaat BAIS Legal B.V.

Kwalificatieprofiel voor de commissaris

Onderstaande tekst is bedoeld om als referentiemodel te dienen voor het kwalificatie profiel van een commissaris* zoals deze wordt opgeleid in de postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders.

*Commissaris kan in deze tekst ook worden gelezen als toezichthouder.

 

Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

 • Het houden van toezicht
 • Het zijn van werkgever
 • Het geven van advies
 • Het zijn van ambassadeur

 

Wanneer is een commissaris geschikt?

 

Inzicht in de kwaliteiten van de Raad van Commissarissen** als orgaan, maar ook in de kwaliteiten van de individuele commissaris is een belangrijke basis voor zelfreflectie. Dit is een wezenlijke stap in het streven naar good governance. De aanwezige kwaliteiten dienen zich ook te verhouden tot de strategische organisatiedoelstellingen.

** Raad van Commissarissen kan in deze tekst ook worden gelezen als Raad van Toezicht.

 

Het samenstellen van een zogenaamde skill matrix (1) dient altijd gerelateerd te worden naar de specifieke context van een organisatie én naar de fase van ontwikkeling waar zij zich in bevindt. Een start-up heeft mogelijk andere skills in haar Raad van Commissarissen nodig dan een grote industriële organisatie. Het samenstellen van kwaliteiten dient altijd gericht te zijn op het creëren van lange termijn waardecreatie. (2)

 

Om een goed profiel voor een Raad van Commissarissen te definiëren dient aandacht te worden besteed aan criteria als kennis, ervaring, vaardigheden, attituden en drijfveren.

 

Voorbeelden zijn:

 • Executive en non-executive ervaring
 • Branche ervaring of kennis
 • Persoonlijk leiderschap en vermogen om in een team te functioneren
 • Maatschappelijk engagement
 • Strategisch denkvermogen
 • Geografische kennis van het werkgebied
 • Specifieke vakkennis, zoals:
  • Accounting
  • Kapitaal beheer
  • Finance
  • Fiscaliteit
  • Risk management
  • Legal
  • Digitalisering
  • Security
  • Innovatie
  • Kwaliteit en veiligheid
  • Human resource management
  • Sustainability
  • Publiek domein
  • Communicatie en marketing

 

Bovenstaande lijst is niet compleet en iedere Raad van Commissarissen dient zich goed te oriënteren op mogelijk andere relevante, specifiek op de organisatie gerichte, criteria. Daarnaast is het van belang om naar diversiteit en combinatie van de profielen in de Raad van Commissarissen te kijken. Niet alle criteria hoeven namelijk in één rol vertegenwoordigd te zijn.

 

Zijn er ‘persoonlijke kwaliteiten’ te definiëren voor een commissaris?

 

Wij vinden van wel en om je te helpen te bepalen of een commissariaat bij je past heeft Wagner & Company een aantal kwaliteiten gedefinieerd waarover je dient te beschikken of welke je (verder) kunt ontwikkelen. Deze zijn gebaseerd op eigen praktijkervaring.

 

 1. Je dient te beschikken over een ontwikkeld omgevingsbewustzijn
 2. Je dient onbevooroordeeld te kunnen luisteren
 3. Je bent in staat toekomstgericht en exploratief te denken (gericht op lange termijn waardecreatie)
 4. Je hebt bestuurlijk inzicht
 5. Je beschikt over een analytisch vermogen
 6. Je bent in staat je (eigen) morele hulpbronnen aan te spreken. (3)
 7. Je bent mentaal weerbaar
 8. Je stelt wezenlijke vragen
 9. Je handelt rolvast
 10. Je bent in staat tot zelfrelativering
 11. Je komt graag tot onafhankelijke oordeelsvorming
 12. Je stelt het gemeenschappelijk belang boven jouw eigen belang
 13. Je hebt een hoge mate van zelfreflectief vermogen
 14. Je hebt inzicht in je eigen drijfveren
 15. Je geeft invulling aan ‘dienend leiderschap’

 

Opleidingskwalificaties Governance Opleiding

 

 • Je hebt een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance en je kunt deze kennis toetsen aan jouw praktijk
 • Je kunt de kennis over de disciplines waarvoor je verantwoordelijk bent inzetten in je dagelijkse praktijk
 • Je bent je bewust van de verschillende rollen en wanneer en hoe deze in te zetten
 • Je hebt verdiepende inzichten verkregen in je eigen drijfveren als commissaris
 • Je hebt de juridische kaders helder van de toezichtspraktijk
 • Je bent in staat risico’s in jouw organisatie te adresseren en te beoordelen
 • Je kunt reflecteren op je eigen ethische dilemma’s en deze bespreekbaar maken met anderen
 • Je kent de financiële aspecten die van belang zijn in het toezichthouden
 • Je hebt een visie op de verhouding tussen bestuurders, toezichthouders en stakeholders
 • Je kunt complexe vraagstukken duiden en er het voortouw in nemen
 • Je hebt een ontwikkeld inzicht in de zachte kanten van het bestuur en toezicht
 • Je hebt vaardigheid om te interveniëren
 • Je bent in staat om te reflecteren op je eigen rol
 • Je hebt zicht gekregen op welke ‘must have’ kwaliteiten je verder dient te ontwikkelen

 

Tijdens het intakegesprek, voorafgaand aan jouw deelname, zal onze programmamanager t.b.v. het voorgenomen leerproces de relevantie en bereikbaarheid van de bovenstaande kwaliteiten, kennis en vaardigheden met jou te verkennen. Om zo het persoonlijk proces van reflectie als onderdeel van governance te starten.

 

Download kwalificatieprofiel

 

(1) Good Governance Guide, Governance Institute of Australia; Creating and disclosing a board skills matrix.
(2) Het creëren van lange termijn waardecreatie (Belangrijk principe uit de Nederlandse Corporate Governance Code 2016).
(3) Kunneman H, Voorbij het dikke – ik, Humanistic University Press, derde druk, januari 2009, ISBN 9789088500275

Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam

Regulier

Bijeenkomsten

Vrijdag 02 september 2022 09:30 – 17:00
Vrijdag 09 september 2022 09:30 – 17:00
Vrijdag 16 september 2022 09:30 – 17:00
Vrijdag 23 september 2022 09:30 – 17:00
Vrijdag 30 september 2022 09:30 – 17:00
Woensdag 05 oktober 2022 09:30 – 17:00

Diner Parlant

Woensdag 05 oktober 2022 18:00 – 21:00

Basiscursus Financieel Toezicht

Donderdag 29 september 2022 18:00 – 21:00
locatie igc 300x200 1

Buitensociëteit, Groningen [VOL]

Regulier

Bijeenkomsten

Donderdag 08 september 2022 09:30 – 17:00
Donderdag 15 september 2022 09:30 – 17:00
Donderdag 22 september 2022 09:30 – 17:00
Donderdag 29 september 2022 09:30 – 17:00
Donderdag 06 oktober 2022 09:30 – 17:00
Woensdag 12 oktober 2022 09:30 – 17:00

Diner Parlant

Woensdag 12 oktober 2022 18:00 – 20:00

Basiscursus Financieel Toezicht

Woensdag 05 oktober 2022 18:00 – 21:00
locatie de buitensocieteit 300x200 1

Kasteel de Wittenburg, Wassenaar

Regulier

Bijeenkomsten

Donderdag 13 oktober 2022 09:30 – 17:00
Vrijdag 28 oktober 2022 09:30 – 17:00
Vrijdag 04 november 2022 09:30 – 17:00
Vrijdag 11 november 2022 09:30 – 17:00
Vrijdag 18 november 2022 09:30 – 17:00
Vrijdag 25 november 2022 09:30 – 17:00

Diner Parlant

Vrijdag 25 november 2022 18:00 – 20:00

Basiscursus Financieel Toezicht

Donderdag 17 november 2022 18:00 – 21:00
wassenaar 300x225 1

Landgoed de Holtweijde, regio Twente

Intensive

Bijeenkomsten

Maandag 07 november 2022 09:30 – 21:30
Dinsdag 08 november 2022 09:30 – 21:30
Woensdag 09 november 2022 09:30 – 17:00
Dinsdag 15 november 2022 09:30 – 21:30
Woensdag 16 november 2022 09:30 – 17:00

Diner Parlant

Woensdag 16 november 2022 18:00 – 20:00

Basiscursus Financieel Toezicht

Maandag 14 november 2022 18:00 – 21:00
Landgoed-de-holtweijde

Karel V, Utrecht

Weekend

Bijeenkomsten

Vrijdag 11 november 2022 17:30 – 21:30
Zaterdag 12 november 2022 09:30 – 17:00
Vrijdag 18 november 2022 17:30 – 21:30
Zaterdag 19 november 2022 09:30 – 17:00
Vrijdag 25 november 2022 13:45 – 21:30
Zaterdag 26 november 2022 09:30 – 17:00
Vrijdag 02 december 2022 17:30 – 21:30
Zaterdag 03 december 2022 09:30 – 17:00

Diner Parlant

Zaterdag 03 december 2022 18:00 – 20:00

Basiscursus Financieel Toezicht

Vrijdag 25 november 2022 13:45 – 17:00
42147_v3

Grote Kerk, Zwolle

Regulier

Bijeenkomsten

Dinsdag 29 november 2022 09:30 – 17:00
Vrijdag 16 december 2022 09:30 – 17:00
Vrijdag 13 januari 2023 09:30 – 17:00
Vrijdag 20 januari 2023 09:30 – 17:00
Vrijdag 27 januari 2023 09:30 – 17:00
Vrijdag 03 februari 2023 09:30 – 17:00

Diner Parlant

Vrijdag 03 februari 2023 18:00 – 20:00

Basiscursus Financieel Toezicht

Donderdag 26 januari 2023 18:00 – 21:00
Grotekerk

Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam

Regulier

Bijeenkomsten

Donderdag 15 december 2022 09:30 – 17:00
Donderdag 12 januari 2023 09:30 – 17:00
Donderdag 19 januari 2023 09:30 – 17:00
Donderdag 26 januari 2023 09:30 – 17:00
Donderdag 02 februari 2023 09:30 – 17:00
Donderdag 09 februari 2023 09:30 – 17:00

Diner Parlant

Donderdag 09 februari 2023 18:00 – 20:00

Basiscursus Financieel Toezicht

Woensdag 01 februari 2023 17:00 – 21:00
locatie igc 300x200 1

Praktische Informatie

 

Programma specificaties

 

De Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders beslaat 12 dagdelen. Er zijn 3 varianten:

 

 • Regulier: 6 dagen binnen 6 weken, 1 dag per week.
 • Intensive: 5 dagen en avonden binnen 2 weken.
 • High Intensive: 5 dagen en avonden binnen 1 week.

 

De opleiding start iedere maand op één van onze twaalf inspirerende locaties verspreid over Nederland

 

Er wordt een extra Basiscursus Financieel Toezicht aangeboden. Deze module is optioneel. De opleiding wordt afgesloten met een diner parlant alwaar de certificaten worden uitgereikt.

 

Type educatie: Postacademisch

 

Investering

 

Cursusgeld: € 4.950, inclusief begeleiding op de opleidingslocatie, digitaal kennisplatform en exclusief arrangementskosten, boeken en BTW.

 

Arrangementskosten:
6-daagse (regulier) Amsterdam, Baarn, Beetsterzwaag, Eindhoven, Dordrecht, Groningen, Maastricht, Wassenaar : € 695, exclusief BTW.*

Het 6-daagse arrangement omvat alle lunches, het afsluitende diner en de verzorging op locatie.

5-daagse  Santpoort (high intensive), Utrecht: € 785, exclusief BTW.*
5-daagse  Rhederoord en Arnhem (intensive): € 860, exclusief BTW.*
Het 5-daagse arrangement omvat alle lunches, diners en de verzorging op locatie.

 

Boeken: ca. € 200

 

Facultatief: Basisbegrippen Financieel Toezicht: € 350, exclusief BTW.

 

*Voor zowel de 5-daagse als de 6-daagse geldt dat eventuele overnachtingen niet zijn inbegrepen en door de deelnemers zelf gereserveerd dienen te worden.

 

STAP-subsidie

De Wagner & Company Graduate School is een door het ministerie van OCW erkende onderwijsinstelling voor Hoger Onderwijs. Onze scholingsprogramma’s zijn ontwikkeld om professionals te faciliteren in een ‘Leven Lang Leren’. Daarmee komen de programma’s in aanmerking voor een STAPsubsidie. De afkorting STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie.

 

De STAPsubsidie vervangt sinds 1 januari 2022 de belastingaftrek voor studiekosten voor particulieren. Op de website van de UWV vindt u alle informatie over het STAP-budget, de aanvraagprocedure en voorwaarden.

 

Klik hier voor meer informatie

 

Wilt u het STAP-budget aanvragen? Meld u dan eerst aan voor één van onze scholingsprogramma’s. De inschrijvingsbevestiging die u van ons ontvangt heeft u nodig om uw aanvraag te kunnen indienen.

 

Voor individuele vragen over het aanvragen van het STAP-budget voor één van onze programma’s kunt u contact opnemen met de programma expert.

 

 

Postgraduate diploma

 

Tijdens het diner parlant van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders ontvang je een postgraduate diploma. Mocht je deelgenomen hebben aan de facultatieve module Basisbegrippen Financieel Toezicht, dan wordt dit aanvullende certificaat je na afloop van de opleiding separaat toegezonden.

 

“De Governance Opleiding geeft je niet zozeer altijd maar pasklare antwoorden, het zet je enorm aan het denken over de breedte van je verantwoordelijkheden. De case studies en de ervaringen van de docenten en mededeelnemers zijn erg waardevol en prikkelen je om je gezichtsveld te verbreden.”

Job ten Berge

CFO OCI Nitrogen

Board Consultants

philip wagner profiel

Prof. drs. Philip Wagner

Ondernemer met kennis

Faculty Members

prof mr dr frank kunneman 1539759478 300X220 0 1 FFFFFF

Prof. mr. dr. Frank Kunneman

Koninkrijksgovernance

Faculty Members

kim coppes

Kim Coppes

Dynamiek en een vleugje theater

Faculty Members

wim dubbink

Prof. dr. Wim Dubbink

Kantiaanse duider van bedrijfsethiek

Faculty Members

rosetta drenth

Rosetta Drenth

Zet zichzelf in als instrument om anderen te laten leren

Faculty Members

peter berkhout

Peter Berkhout

Creëert aansprekende leersituaties

Faculty Members

christine van den bergh

Mr. Christine van den Berg

Weet alles van governance hygiëne

Faculty Members

Alice

Dr. Ir. Alice Jansen

Helpt een gezonde risicocultuur te ontwikkelen

Faculty Members

RobbertBelle

Robbert Belle

Daagt uit over grenzen te kijken

Faculty Members

MARJOLEIN_SULTER_ADOBERGB_300dpi_3000x2000

Marjolein Sulter

Kraakhelder

Faculty Members

PETRI YKEMA sRGB 72dpi LQ 1

Faculty Members

frank van egeraat

Drs. Frank van Egeraat RC FRM

Integer, accuraat en flexibel

Faculty Members

arjen verhoeff

Dr. ing. Arjen Verhoeff

Specialist in de werkgeversrol van de bestuurder

Faculty Members

bert van de ven

Dr. Bert van de Ven

Laat anderen denken over het eigen denken

Faculty Members

arjan kindermans

Arjan Kindermans

Cultuurveranderaar

Faculty Members

loes wouterson

Loes Wouterson

Zet theatrale middelen in om interactief te leren

Faculty Members

henk boeschoten

Henk Boeschoten

De man die verdiept

Faculty Members

Mieke3

Drs. Mieke Pigeaud RC

Veelzijdig in financiën

Accreditatie

 

PE-punten

De Permanente Educatie punten die behaald worden met de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Deelname levert 36 PE-punten op bij erkenning door de beroepsgroep. Bij deelname aan de basiscursus financieel toezicht is dit aantal 39 PE-punten.

 

Specifieke PE-doelgroepen zijn: registeraccountants (interne/externe, MKB, overheids-, in business), financiële professionals, IT professionals, advocaten, notarissen, bestuurders van woningcorporaties, commissarissen met een PE verplichting vanuit de VTW en external auditors.

Wagner & Company voldoet aan de voorwaarden die Aedes, KNB, NBA, NOB, RB en VTW stellen aan de toekenning van PE-punten.

 

Daarnaast kom je na afronding van de opleiding in aanmerking voor het RCBM

 

“Zeer praktisch en goed georganiseerde Governance Opleiding waar ik veel van heb opgestoken. Een meer dan goede aanvulling op mijn kennis en ervaring als advocaat en lokaal politicus.”
Mr. Ronnie Eisenmann  Managing partner Lawoffice Eisenmann & Ravestijn

Alumninetwerk

 

Kennisbijeenkomsten

Vier keer per jaar komen alumni van de Wagner & Company programma’s bij elkaar tijdens een Kennisbijeenkomst. De kennisbijeenkomsten leveren 2 PE punten op bij erkenning door de toegewezen beroepsgroep.

 

Meer informatie over de Kennisbijeenkomsten vind je hier.

 “Als financieel directeur en RA heb ik de Governance Opleiding als zeer professioneel ervaren. Met name omdat je in toezichthoudende functies meer nodig hebt dan alleen financiële kennis. Kennis van de bestuurlijke omgeving in al haar facetten, en dan voornamelijk de invalshoek van de toezichthouder daarin, is onontbeerlijk. Kennis die goed wordt aangereikt in de Governance Opleiding”

Sytze Marseille RA

Financieel directeur

Startdata

02 september 2022

Kosten

€ 4950

Vraag nu de online brochure aan

✓ Binnen enkele ogenblikken in je mail.
✓ Uitgebreide informatie over de opleiding.
✓ Op je gemak doorlezen wat onze opleiding
zo bijzonder maakt.

Schrijf je nu gemakkelijk online in

 ✓ Vul het formulier zorgvuldig in (gemiddeld 5 minuten).
✓ Je ontvangt een e-mail met je ingevulde gegevens.
✓ Je ontvangt binnen enkele werkdagen een officiële
bevestiging van je inschrijving.

Stel je vraag!

We streven ernaar je vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden. Toch liever bellen? +31 (0)85 – 016 13 00